ח' אדר א' התשפ"ב

שאלה: האם מותר לאכול במסעדה עם כשרות צוהר?

בס"ד
שלום לכבוד הרב,
מסעדות בהם יש תעודת השגחה של ארגון צוהר ללא תעודה של הרבנות הראשית, האם ניתן לסמוך על כשרות זו ולסעוד במקום'כי ראיתי שיש רבנים ציוניים מסויימים שקבעו שאפשר לסמוך על כשרות צוהר, וחלקם בוגרי מרכז הרב?

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
שלום רב,
קודם כל הקדמה מתבקשת, והיא: גם אני ראיתי הצהרות כאלה מצד רבנים כאלו שציינת. אבל, מתגלה בתופעה זו את הנורא אשר במצב הנוכחי. מתברר שכל הרבנים האלה מעולם לא עסקו בכשרות, לא היו ממונים ואחראים על כשרות בשום מקום, אין להם מושג אפילו מינימלי בשחיטה ועוד ועוד. זו כבר תעודת בורות מצדם, ואולי גרוע מכך, תעודת חוצפה בלתי נסבלת, שהרי איך מעיז אדם (אפילו אם הוא מחזיק תעודת סמיכה לרבנות, שאינה מוכיחה דבר פרט ליכולתם לזכור פרטים רבים בחלקים מאד מסויימים של ההלכה) לחוות דעתם בדברים שאין להם בהם כל מושג?!
והצער הנורא הוא בכך שאנשים כאלו התרבו בהיקף מפחיד בציונות הדתית שלנו בשנים האחרונות, המרשים לעצמם לקבוע ערכים ונוהלים במה שאין להם כל ידע, שלא עסקו בו מעולם, שלא שימשו תלמידי חכמים מעולם בנידונים אלה, ושיותר מדי פעמים אין להם כל מושג בהנהגת קהילות ועוד, וכל שכן צבורים שלמים שבעם. אז מי הם כדי לקבוע מה כשר ומה לא?!
ועתה לשאלתך הספציפית: אין שום היתר לסמוך על כשרות צוהר, ולא בגלל שאני קובע שהכל פסול שם, אלא בגלל שבכל מקום שהוא, אין הכשרות תלויה בתעודה אלא אך ורק ביראת השמיים של המשגיח, בגיבוי שהוא זוכה לו מצד הרבנות המקומית ובהנחיות נכונות שהוא מקבל בהלכה. ואני יודע שישנם הנחיות הזויות הניתנות לפעמים והחסרות אחריות. מאידך, אני בטוח שישנם מקומות שבהם ניתן לסמוך, אבל בודאי לא כולם, לכן יש לנו בעייה.
אבל יש משהו הרבה יותר רציני: הכשרות של צוהר, ובפרט עבור בוגר מרכז הינה פסולה, אף כשהיא כשרה לחלוטין, משום שצוהר קם ועושה מחלוקת עם כשרות הרבנות המקומית, וזהו איסור תורה מובהק! ולמיטב ידיעתי הרב צבי יהודה זצ"ל היה מסרב לאכול מכשרות הבד"ץ דוקא מסיבה זו, שהם הקימו כשרות חולקת על כשרות אביו הגדול הראי"ה קוק זצ"ל! צוהר קם על בסיס מחלוקת על הרבנות המקומית, ובזה היא נוהגת בדיוק כחוגים החרדים הפוסלים את כשרות הרבנויות המקומיות בכל הארץ, ולכן אף המקומות הכשרים לדעת כל אלה אסורים באכילה במיוחד על כל מי שרואה את עצמו נאמן לרב קוק ולבנו. כמובן ישנם מצבים שבהם יהיה צורך להתחשב בסיטואציה (שלום בית, שלום משפחה וכדו'), אבל אך ורק אם מכירים את המשגיח.
ויהי רצון שהקב"ה יתן 'דעה בינה והשכל' לכל הגורמים האלה, החושבים עצמם עידית האדם עידית הטוהר והשכל, וילמד להם מעט ענווה החסרה להם כל כך!
בברכה רבה,