כ"ז אייר תשס"ה

שאלה: מדוע אין תענית ביום השואה

לכבוד הרב שלום!
עלתה בי שאלה בנוגע ליום השואה ואשמח אם לרב יהיה פנאי להאיר את עיני:
מדוע לא קובעים יום אבל ביום השואה עם סליחות מיוחדות או אפילו יום צום של ממש כמו שבספירת העומר מתאבלים על 24,000 התלמידים של רבי עקיבא
ואם הרב יגיד: "והלא אין בידינו הסמכות" אשמח להזכיר לכבודו על קביעת ההלל ביום העצמאות.

תשובה:

לכ´ נ´ הי"ו
כבר לפני קום המדינה הרבנות הראשית לישראל קבעה את יום עשרה בטבת ליום קדיש הכללי, כזכר לשואה. יהודים העויינים לתורה העבירו יום איזכור השואה לחודש ניסן (כבר השבתי והסברתי באתר זה את הדברים), חודש שכל אבלות אסורה בו תכלית. אף על תלמידי רבי עקיבא לא נקבע מעולם תענית, אלא רק מספר מצוצמם של מנהגי ´אבילות´ ולא יותר מזה.
יש כיום המנסים לשרבב בין השואה ובין תשעה באב, אבל מגמתם רחוקה מאד מלהיות טהורה.
לכן מן הראוי שהדברים והצער יבואו לדי ביטוי ביום שנקבע על ידי הרבנות הראשית.
בברכת בשורות טובות ונחמות לעמנו המיוסר(שאלה מתוך אתר כיפה)