כ"ח סיון תשס"ה

שאלה: קבלת שבת מוקדמת

בתקופה זו של השנה שהשקיעה מאוחרת, מה דעת הרב בנושא קבלת שבת מוקדמת? מה המקורות ההלכתיים לכך? מה ההגבלות במקרה שמותר? האם מותר לכתחילה? תודה!

תשובה:

לכ´ ע"י הי"ו
לאור השימוש המחפיר בשעון קיץ, תחת המסווה של הצלת נפשות (דבר שבשקר יסודו), שעון שכל מטרתו הייתה להציק לשומרי תורה ומצוות תוך הטעיית הצבור שיש בדבר משום חסכון למדינה, מצא הצבור הדתי את עצמו בפני בעייה קשה של תפילת ערב שבת כאשר ילדי ישראל ישנים כבר, ומפסידים כל חינוך הקודש של ערב שבת.
לכן כל מקום שיש צורך מטעמי חינוך ובגלל ילדים להקדים את התפילה, מצוה להקדימה. יש רק לדאוג להזכיר לצבור שעליו לחזור על קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים. יש גם להזהיר בבית שמהרגע שהצבור מקבל על עצמו שבת באמירת לכה דודי או מזמור שיר ליום השבת, אסור לנשים בבית לעשות כל מלאכה.
בברכה שלמה (שאלה מתוך אתר כיפה)