ט"ו תמוז תשס"ה

שאלה: חובת מינוי מלך

למה בכלל צריך מלך?
מלך= מוח, לב , כבד. הגאולה תבוא כשאנשים יהיו במצב של מלך, שהשכל הטוב לקיום המחשבה הטובה תנהל את הלב, מקור הרגש, ואת הכבד - המוציא לפועל.
מוח- מחשבה טובה לקיום, הבנה שכולנו אחד.
לב- לב פתוח ברגש של אהבה.
כבד- מניע אנרגיה.

אבל אם אנשים יתנו לרגש לנהל אותם, והוא זה שישפיע על המוח והכליות - נהיה במצב של למך.
וזה היום המצב שבו נמצאים הרבה אנשים.
כשכמות רבה של אנשים תהיה במודעות שכולנו אחד, ובמקום של אהבה, אז יהיה גן עדן עלי אדמות.
ואם כולם יהיו בדרגה של מלך - לשם מה צריך מלך?
מלך צריך כשהעם אינו בוגר, וצריך מישהו שינהל אותו.
גם בבחירות קודמות היו אנשים שטענו שצריך מנהיג חזק שיציל אותנו. ושהיו מוכנים לחזור למשטר של דיקטטורה.
המלכים הקודמים של ישראל גם חטאו, גם דוד וגם שלמה.
מה שהיה אז - התאים לתקופה ההיא.
עכשיו אנחנו בעידן חדש. אי אפשר להלביש ישן על חדש.

ועוד שאלה צדדית, האם מצב בו ימלוך מלך על ישראל יהיה גם אחרי שהמשיח ימות?תשובה:

לכ´ נ´ היקר הי"ו
כל המושגים שהזכרת לקוחים הם מספר יצירה ומעובדים על ידך או על ידי אנשים שלימדוך, אבל בצורה מאד לא נכונה ומאד לא שלמה. כיון שאין זה דיון לאתר, לא אתייחס עליהם. אתייחס רק לדברים הרבה יותר חשובים עתה.
לשאלה מדוע צריך, התשובה ברורה ולא ניתנת לערער, כי זו מצוה מן התורה כל פעם שאנו באים לארץ, כפי שפסק הרמב"ם בהל´ מלכים וכן כל גדולי ישראל לדורתיהם.
ולגבי טענתך שרק עם לא בוגר זקוק למלך, זוהי טענה נוצרית מובהקת. היא מהווה חלק מטענותיו של אותו האיש, לכן אני מציע לך מאד לחזור בתשובה על דברים אלו, שמסתמא מאן דהוא עם-הארץ החושב עצמו למדן שם בפיך.
מה שאנשים אומרים (ובפרט בשעת בחירות) אינו קובע עבור יהודי ירא שמים. מה שקובע הוא מה שחז"ל וחכמי ישראל קובעים. אכן, על המלך להיות איש איתן בדעתו, ובפרט עם עם קשה עורף כמונו. אבל מלך לא ניבחן על פי תקיפותו או העדר תקיפותו, אלא על פי מעשיו. מלך תקיף העושה רצון ה´, דואג לעמו ולארצו, יחשב צדיק, ומלך העובר על רצון ה´ יחשב לרשע אף אם נוהג בעדינות המירבית ביותר.
ולגבי דוד המלך, נא אל תזכיר חטא. רק עמי הארצות מבלים בדורנו את זמנם לחטט בכל מעשיו מהיכן ניתן למצא בגדול האומה פגמים. די לנו שהקב"ה כינה אותו ´דוד עבדי´, ולכן אל תעיז לחלוק על הקב"ה. דבר אחד ברור: מעולם לא חטא כלפי עמו, ותפקדיו מילא בנאמנות.
ואם שאלתך היא על מלך ממש, דע לך שכל מנהיג פוליטי של ישראל דינו מלך, כפי שפסקו רבותינו במהלך הדורות (והדבר ברור לפחות למי שלמד קורטוב של תורה), כמובא לדוגמא בתשובות הרשב"א ועוד. לכן נא הימנע מאימרות מהסוג ´מה שהיה אז - התאים לתקופה ההיא´.
גם על האמירה הנוצרית ´עכשיו אנחנו בעידן חדש. אי אפשר להלביש ישן על חדש´ נא וותר מייד. תורתנו תורת חיים היא, קרי תורה המסוגלת לתת מענה לכל דור ודור, ומי שאינו מבין זאת, וכל שכן אינו מקבל זאת, דוחה ח"ו את כל התורה כולה.
ולגבי הדיון מה יהי לאחר שימות המשיח, הנני ממליץ לך לתת לו לחיות באריכות ימים ושנים, ואחר נדון בדין ה´יורש´.
בברכת שבת שלום