כ"ה תמוז תשס"ה

שאלה: כבוד חכמים ינחלו

שלום לרב
ראיתי שבין ההסכמות הבודדות שהרב הכניס לספרו של התשב"ץ על פרקי אבות היה של הרב יוסף קאפח.
ושאלתי היא מדוע בחרת דווקא את הרב קאפח? אשמח לדעת את דעתך על הרב קאפח, ומה יש לנו ללמוד ממנו.
האם אתה תלמידו והאם כדאי ללמוד את ספריו של הרב קאפח?
תודה רבה.

תשובה:

לכ' א' הי"ו
שלום וברכה.
קודם כל, תוכחה מתחייבת על פי דין תורה. כתבת במתכבך 'מה יש לנו ללמוד ממנו'. אינני יודע מה ידעותיך בתלמוד, אבל אם במודע אמרת משפט כזה, דע לך שמפורש בסנהדרין (צט:) שאלו הם דברי אפיקורסות ממש, כדשנינן התם 'אפיקורוס כגון מאן, אמר רב יוסף כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן', לכן עליך לחזור בך מהר מאד מהתבטאות זו. ואם בבלי דעת דברת, אין בך חטא. גם משנה מפורשת היא באבות דוקא 'איזהו חכם? הלומד מכל אדם', ואם חכם הוא הלומד מכל אדם, אז מהו מי שאינו מסוגל ללמוד מתלמיד חכם?!
ועתה לגוף שאלתך. לצערי הרב, זכיתי להכיר את הרה"ג י. קאפח זצ"ל רק לקראת סוף ימיו, אבל כמה שמחה גדולה הייתה לפגוש אישיות כזו הבאה מעולם שונה לכאורה מעולם אבותי הצפון-אפריקאים, ולמרות זאת התברר לשנינו כמה הגישה לתורה בתלמוד, בהלכה, בהגות ועוד היו זהים ממש. איך ניגשנו לסוגיות ולהלכות באותה רוח, והדברים היו משמחים כנתינתם מסיני, משום שהיה בכך הוכחה על על נאמנות המסורות של אבותינו, שלמרות שלא זכו להיפגש אלפיים בשנים מסרו לנו אותה תורה, באותה רוח חיה, בהירה, הגיונית וצלולה, ללא פלפולי סרק והתחכמיות חסרות שחר שלעתים תכופות מדי נשמעות במחוזותינו.
על הדברים הטובים והיפים בינו ובין אבותיי הייתי יכול להאריך רבות, אבל אין זה המקום. לכן אוסיף רק שהתנהגותו האישית ומדותיו התרומיות גם הן דמו להפליא למה שאבותיי העלו תמיד על נס.
ובכל הנוגע למה שיש ללמוד מחבוריו, פרי מאמץ תורני בלתי - פוסק ובלתי נלאה של עשרות בשנים, הוא פתח לפני הלומד דברי ה'נשר הגדול' רבבות מכמני מקורות ופירושי נושאי כליו, ויש לכל בר דעת ללמוד שנים ממאציו הכבירים ומתורתו העניפה.
בברכה שלמה