כ"ד אב תשס"ה

שאלה: תורה באינטרנט

לכבוד כמוה"ר אר"ז שליט"א!
האם ראוי להשתמש באינטרנט לשם שאילת שאלות בד"ת, דבר שלעיתים יותר נגיש, או שעל אף הקושי הטכני יש לחכות ולשאול שאלות תורניות באופן ישיר ובלתי אמצעי או לפחות בשיחה?
מחד נראה כי בשו"ת הכתוב לפעמים התשובות מקיפות ומלאות יותר, כיוון שאין צורך במתן תשובה מיידי ובזמן מצומצם ועוד שהכתוב לא אובד כתשובה בע"פ. אך מחד חסרות הבעות הפנים, המנגינה והשיח שבין תלמיד לרבו.
בתפילה להיות תלמיד, ע'.

תשובה:

לכ' ע' היקר הי"ו
שלום וברכה,
דברי תורה באינטרנט מהווים בעייה קשה, ובמקרים רבים האנטיתיזה של כל מושג תורה ומכל הקשור אליה. ואשתדל לפרט בקיצור:
1. כל תשובה בהלכה חייבת להקחת בחשבון את השואל, את בעיותיו, את אישיותו ועוד שאר מרכיבים רבים שונים ומגוונים שאין כל אפשרות לקחת בחשבון כשהשואל אינו מוכר בכלל לנשאל. ואיזו מין תורה היא זו שעונה לאדם כאילו הוא חפץ אמורפי מעורטל מכל רקע אנושי?!
2. יש דברים שמותר או אף מצוה לומר אותם לאנשים מסויימים ולא לכולם. האינטרנט אינו מאפשר זאת אם התשובה פומבית.
3. תורה אינה מידע, אלא דרך חיים המתבררת דרך אישיות העונה ואגם אישיות השואל פנים אל פנים, במעין דו-שיח שהתקיים בין ה' ובין משה רבינו. אינטרנט ממיתה לגמרי דו-שיח אנושי רגיש חשוב וחיוני זה. לכן שום תשובה באינטרנט לא תוכ להיות שלמה ומקיפה.
4. רוב השאלות באות מאנשים שאינם גרים בקהילת הנשאל, וזה האחרון אינו המרא דאתרא שלהם, והא מתערב בדבר שאינו בסמכותו. אין ספק שפעמים רבות יגרום מחלוקות, סיכסוכים ועוד בפסקיו שאינם ראויים להיקבע על ידו. באופן זה הוא יהרוס את המרקם הקהילתי של השואלים מבלי כוונה אפילו.

מניתי כאן רק מקצת מן הבעיות ששאלות באינטרנט מעוררות. אבל יחד עם זה, לעיתים 'מכשיר' זה מאפשר לקבל תשובה בתנאים, במצבים, בשעות ועוד שבלעדיו המתמודד עם שאלות לא היה יכול לזכות לתשובה בכלל. הוא גם מיקל על אלו שלא היו מעיזים לפנות לרב, או הנמצאים במקומות מבודדים, או ללא כל אפשרות לשאול מאן דהו במקומם. הוא מאפשר גם העברת מידע לרבים שלא היו זוכים לו מפאת התפוצה האדירה של אמצעי זה.
לסיכום, ככל דבר בעולמנו יש בו צדיים חיוביים וצדדים בעייתיים. איך להשתמש בו מבלי לפגוע בעקרונות, דבר זה צריך להימסר לשיקול דעתם של תלמידי חכמים אמיתיים, שאין מטרתם לחפץ כל דרך אפשרית להוסיף לעצמם פירסום (בבחינת 'מגדל וראשו בשמים'), אלא שמטרתם להרבות תורה ואור בישראל.