כ"ד אב תשס"ה

שאלה: גבולות הארץ ומצוות התלויות בארץ

שלום, יש לי 2 שאולות:

1.האם גבולות ארץ ישראל מוגדרות היטב או שכאשר נכבש מקום ורוב העם בעד הכיבוש אז הוא הופך לארץ ישראל? אם כן באיזו גבולות "כיבוש רבים" טופס?

2.האם ניתן לתת כמה דוגמאות של מצוות שניתן לבצע רק בארץ ישראל שהן לא קשורות לבית המקדש ולחקלאות. האם לשרת בצבא אחת מהן?

תודה רבה, כל טוב

תשובה:

לכ' א' היקר הי"ו
שלום וברכה,
1. לגבי גבולות א"י, כבר קבע הנשר הגדול, הרמב"ם בהל' תרומות (פ"א הל"ב) 'ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבים, אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמן מקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא א"י כדי שינהגו בו כל המצות, ומפני זה חלק יהושע ובית דינו כל א"י לשבטים אע"פ שלא נכבשה כדי שלא יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו'. עפ"י זה, כל השטחים שנכבשו על ידי צה"ל המונהג על ראש ממשלה, שדינו כשופט, הינם בבחינת א"י לכל דבר, וכל המצוות התלויות בארץ נוהגות בהם. וכמובן כל המוסרם לאוייבינו הרי זה מחריב ארץ קודשנו ומסלק את השכינה.
2. לגבי שאלת השניה: רוב המצוות המוזכרות בספר דברים אינן נוהגות אלא בארץ. לדוגמא: מינוי מלך,ף מינוי מערכת משפטית, יציאה למלחמה וכתוצאה מכך שירות בצבא, כל הדינים הקשורים לנביא אמת ונביא השקר, דיני סנהדרין, עיר הנדחת, עגלה ערופה, ערי מקלט וכהנה רבות לאין-ספור.

בברכה רבה,