ז' אלול תשס"ה

שאלה: נישואים עם גיורת

ב"ה
האם מותר ליהודי לשאת גיורת שחי איתה קודם הגיור ויש להם ילד מלפני הגיור

תשובה:

לכ' ג' הי"ו

שלום וברכה,
יהודי שחי עם גיורת לפני הגיור עבר עבירה חמורה. יחד עם זה מותר לו להתחתן אתה.
בברכה שלמה,