כ"ד שבט תשע"א

שאלה: קבלנו הוראת מר"ן

שלום הרב, מדוע המרוקאים לא קבלו את הוראת מר"ן בצורה מוחלטת ויש מקומות שלא נוהגים כמותו?
תודה רבה ויומטוב..

תשובה:

לכ' י' הי"ו
שלום וברכה,
שאלתך אינה מנוסחת כראוי או שאינך יודע שכל קהילות ישראל קיבלו הוראות מרן (כולל הקהילות האשכנזיות בתוספת הערותיו של הרמ"א).
הויכוח איננה בקבלת הוראות מרן, אלא במשמעות קבלה זו. בכל קהילת ישראל לצד קבלת הוראותיו היה ברור שיש פה ושם נקודות הילכתיות בהן לא הלכנו אחרי הכרעות מרן, ורק בדורנו צצה יש מאין עמדה ההופכת קבלת הוראות מרן לפולחן ממש. הלא קבעו רבותינו ש'אין סומכין על הכללים אף במקום שנאמר בהם חוץ', קרי שלכל כלל בעולם יש חריגים, גם לקבלת הוראות מרן. ולכן בנקודות מסויימות בכל קהילות יש דברים הנוגדים עמדת מרן. הוכחה, גם אלאו שבימינו הפכו כלל זה לכלל כמע אליה (לפיו אין חריגים) חולקים על מרן בעשרות מקרים.
בברכה רבה,