י"ג תשרי תשס"ו

שאלה: גילוח שיער במקומות הצנועים לגבר

שלום הרב .
נשאלתי שאלה מחברי לעבודה שהוא חילוני שרוצה להתחזק באמונתו וברצוני לדעת האם מותר לגבר להסיר את שער ערוותו שלו מגופו לצורך נוחות בלבד.
האם קיים איסור מפורש על גילוח שער הערווה לגבר משום "לא ילבש". ידוע לי שהאיסור מופיע בשולחן ערוך יורה דעה אבל הפוסקים בעקבות הרמ"א שם מקילים במקום שגם גברים נוהגים להעביר את השיער,ואז לא קיים איסור של "לא ילבש".
מה זאת אומרת "גברים נוהגים"- ז"א שמתוך שיש שנוהגים אז מותר לכולם ?
מהי ההלכה ´תכל´ס´ למעשה?? מותר או אסור לגבר להוריד שיער ערוותו ??

תשובה:

לכ´ ש´
מקום ש´נוהגים´ פירושו שרוב בני המקום נוהגים כך. ואין זה המקרה בימינו במקומותינו עד כמה שידוע לי. לכן יש לומר לו שיתדל להימנע מזה. נוסף לכך, הדבר יכול להכשילו בדברים אחרים שאסרום חז"ל (כגון נגיעה במקומות שאסרו לנגוע בהם, כדי שלא יכשל).
בברכת חג שמח. (שאלה מתוך אתר כיפה)