י"ג תשרי תשס"ו

שאלה: פרסומים נגד רב

בתקופה האחרונה ישנם פירסומים שונים על הרב אבינר, ראשית ברצוני לשאול: א. האם נכון שהרב אליהו והרב שפירא אסרו על הרב אבינר לפסוק בענייני אישות?
ב. אם כן, מדוע הרי שיטתו נתמכת ע"י הרב ויס מהבד"ץ, וכן ע"י הרב טאו?
ג. האם מותר ללכת לפיו בעניינים אחרים?
ד. האם שאר הפירסומים עליו כגון האתר עליו הינם מותרים?
ה. האם צריך לקרוא לו בתואר ´הרב´?

תשובה:

לכ´ א' הי"ו
שלום,
כבר השבתי מעל אתר זה שהכל הוצאת דבה קשה, ואסור לשמוע דברים כאלה, נא עיין וחפש.
ועסוק נא בתורה וביראה ולא בלשון הרע ובשפיכות דמו של רב, ותבא עליך ברכת טוב,
חג שמח (שאלה מתוך אתר כיפה)