א' אלול תשע"א

שאלה: חישוב תאריך 11 חודש

שלום לכבוד הרב
שואלים אותי בעבודה:
אישה שנפטרה בי"ד באדר א′ שעבר,
מתי צריך לקבוע את תאריך האזכרה בהתשע"ב?
תודה
ושוב תודה על ימי העיון הנפלאים שאורגנו בישיבה

תשובה:

לכ' ש' היקר הי"ו
שלום וברכה,
אם מדובר בבני קהילות ספרדיות הנוהגות לקיים האזכרה לפי סיום החודש האחד עשר, יש לקיים האזכרה לפני הי"ג בטבת בגלל השנה המעוברת שחלפה,
בברכה רבה