י"א אייר תשע"ב

שאלה: פתקים בכותל

שלום לכבוד הרב.
רציתי לשאול מה הרב חושב על המנהג להשים פתקים עם כל מיני בקשות בכותל.
ממתי המנהג הזה ומה מקורו והאם יש להפסיקו?

תודה מראש!

תשובה:

לכ' י' הי"ו
שלום וברכה,
לא שייך לשאול מה מקור מנהג זה כיון שאינו מנהג במובן ההילכתי של המלה. מאז שזיכה ה' את דורנו בהשבת עיר קודשנו לרשותנו רצה כל איש ישראל לבטא את רגשי קירבת ה' בכותל המערבי, שריד בית קודשנו. ברוב תמימותם, חלק מהם רצו להפנות בקשה אל אבינו בוראנו ולא מצאו דרך יותר נכונה בעיניהם מהנחת פתק כזה.
אינני משוכנע שזו דרך נכונה, ועוד פחות דרך מחוייבת. אבל מכל מקום אין אנו מוכנים לאמץ את השגעון הלייבוביצ'י, ולא נהיה שותפים לטירופו ולטירוף חניכיו הששים והקופצים לכנות בכל כינויי גנאי כל מה שאינו אידיאלי, רק באשר אינו תואם את מחשבתם המערבית חילונית למחצה לשליש ולרביע, והמכנים בשם עבודה זרה כל שאינו לפי תפישת עולמם המסכנה. אלא נלמד זכות על יהודים תמימים (על אף שלא ברור שאין בעייה הילכתית ממש בשימוש אבני קודש, וזה נושא לדיון רציני) הרוצים לבטא אהבת ה' ויראתו גם אם זה בדרך לא אידיאלית. על זה כבר אמרו רבותינו בשהש"ר 'ודגלו עלי אהבה, אל תקרי דגלו, אלא דילוגו', ע"ש.
והקב"ה יודע שכל כוונת תמימים אלה טובה, אף אם המעשה אינו בהכרח רצוי.
בברכה רבה,