ה' אדר תשע"ד

שאלה: קריאת מגילה לנשים

שלום כבוד הרב!

בקריאת מגילה לנשים או בבית-לבני הבית/הנשים שלא שמעו בציבור:

א. האם לברך את כלל הברכות כרגיל? יש תלות במספר הנמצאים (גברים או נשים) ?

ב. האם את ברכת שהחיינו יברך הקורא או שמא משהי מהקהל ותכוון להוציא את שאר הנשים?

תודה רבה וברכת פורים שמח מעומקא דליבא

תשובה:

לכ' צ' היקר הי"ו
בקראה שאיננה בצבור (לא בבית הכנסת) יש לברך את כל הברכות (כולל שהחיינו) שלפני הקריאה, אך לא הברכה שלאחר הקריאה (הרב את ריבנו וגו' ) בין לגברים ובין לנשים.
פורים שמח ושבת שלום