ז' אדר תשע"ד

שאלה: פרשת זכור

לכבוד הרב,
זכור לי שהרב דיבר פעם על כך שאין הכרח לקרוא את פרשת זכור מתוך ספר תורה ומי שלא יכול להגיע לשמוע בבית הכנסת את הקריאה בתורה יכול לצאת יד"ח גם בחומש.
האם אני טועה?
האם הרב יכול להפנות למקורות בעניין?

תודה מראש לרב.

תשובה:

שלום לך ז' היקר הי"ו
זכרת רק חלקית. בודאי שיש לשמוע לכתחילה קריאת פרשת זכור מתוך ספר תורה. אלא שאם אדם אנוס מסיבה זו או אחרת, עליו לקרא את הפרשה בתנ"ך, או לחכות לקריאת פרשת כי תצא לצאת ידי חובה, כפסקם של אחרונים רבים.
פורים שמח,