כ"ז אלול התשע"ד

שאלה: אכילת יבול נוכרי בשמיטה

שלום לכבוד הרב,

א. מה דעת הרב בעניין אכילת יבול נוכרי בשנת שמיטה?

ב. מה דינו של חייל המשרת שמוגש לו אוכל ושיודע שהאוכל הוא יבול נוכרי?

ג. הרב תמיד מלמד אותנו כשאדם מתארח אינו שואל על כשרות המאכלים המוגשים לו. האם הדבר תקף גם לכאן או שאם יש חשש ליבול נוכרי צריך לברר? האם גם במחיר של "שלום בית" עם משפחה קרובה?

תודה רבה לכבוד הרב ושנה טובה,

תשובה:

לכ' ד' הי"ו
שלום רב,
שאלותיך חשובות אך יחד עם זה רגישות ומורכבות בימינו. לכן אשיב עליהן בקצרה במקום זה.
1. שנת השמיטה היא שנה שהקב"ה קראה שנה שבה תשבות הארץ לה'. לאור זה היא צריכה להיות שנה המתמלאת קדושה במיוחד בכל הנוגע לארץ קודשנו ולעמנו בכלל. היא צריכה גם להיות ביטוי ליחודיותה של ארצנו ונחלת אבותינו. לאור זה ולאור המציאות המאד מורכבת של חיי עמנו בא"י בשנה זו, ולאור האיסור לעבד את האדמה, הדרכים הנכונות לשמור עליה כפי שצריך הן: או היתר מכירה, או אוצר בית דין, או רכישה מחו"ל, אך בשום אופן לא מאוייבינו, במיוחד בסביבה המזרח תיכונית. ועל כל מי שקונה מאוייבינו עליו לדעת שהוא שותף לשפיכות דמים של חיילים אזרחים ר"ל. ופחות חמור בעיני ה' מי שאוכל כל איסור ממי שמממן שפיכות דם יהודית. ועל כגון זה אמרו רבותינו שהוא אוכל 'דבר אחר' ממש!!! לכן הבעייה איננה אכילת יבול נכרי, אלא אכילה מיבול אוייבינו. אפשר לקנות מאירופה, מדרום אמריקה מאפריקה ועוד. ולא דברתי עוד על איסור 'לא תחנם' ולא על הרס הכלכלה של בני עמנו ועוד.
2. אין ספק שאיסור אכילת יבול אויבינו אסורה לחייל עוד יותר מלכל אזרח רגיל. אם הוא לא יהיה רגיש למימון נשק אוייבינו, אז מי יהיה רגיש?! מאידך, אין הוא חופשי בצה"ל להחליט מה הוא אוכל, אלא כופים עליו. אבל לע"ד, אין ספק שאם ידוע לו שמגישים לו אוכל אסור כזה ויש לפניו אוכל אחר, שעליו להימנע מאכילה טמאה זו ממש.
3. אין ספק שמבחינת ההלכה אסור לשאול את המארחים בטוב לבם מה טיב כשרותם (ואין כאן המקום לפרט כל פרטי וכללי איסור זה, על אף שבדורנו רבים הם החולים במחלה סקרנית וחטטנית זו גם כאשר אין סיבה לחטטנות). אך לאור פירסום הדברים בכל הצבור שיש שמקפידים לאכול דוקא מיבול אייבינו, לא רק מותר להתעניין מטעמי פיקוח נפש, אלא משום שכל אותם פסידו-מחמירים רגילים תמיד לשאול את מארחיהם מה כשרותם, אז, כיון ש'עיילת בקרתא מותר לך לנהוג בנימוסה'. כמובן, יש לעשות זאת בדרך ארץ ע"מ לצמצם את הסכסוכים, בפרט בימים אלה, וגם משום שיש תמימים שאינם יודעים שחומרתם היא קולא נוראה, ויש להחזירם בתשובה שלמה ביחד אתנו.
בברכת שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל,