כ"ג חשון התשע"ה

שאלה: שיטת פסיקת השולחן ערוך

לכבוד מו"ר הרב זיני שליט"א השלום והברכה

הרב, אני שומע לעיתים קרובות את הטענה לפיה מרן קארו בפסיקתו בשולחן ערוך פסק לפי 3 רבנים בלבד (או כמעט תמיד) והם: הרמב"ם, הרי"ף והרא"ש, כאשר הוא בעדיפות פוסק לפי הרמב"ם

האם זה נכון ?

תודה מראש כבוד הרב !
עבדך הנאמן מ'
 

תשובה:

לכ' ידידנו היקר מ' הי"ו

שלום רב,
אכן, נכון הדבר שעל גישתו זו הצהיר מרן בהקדמתו לבית יוסף שהוא יעמיד את ההלכה על שלושת עמודי ההוראה אשר עליהן נשען בית ישראל, הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, ורק כאשר אלה לא יגלו דעתם הוא יעזר בפוסקים גדולים אחרים וכדו'.
אך כל מי ששקע היטב בהכרעותיו, יודע שהכללים אינם כללי ברזל, ולעיתים מספר החריגים גובר על מספר המקרים העונים על הכלל. לכן אין ספק שכוונתו של מרן הייתה ברורה דייה, אלא שישנם לא מעט חריגים.
ולגבי הרמב"ם, אין ספק שהוא שמר לו בכל זאת מעמד מועדף, כיון ש'ממשה עד משה לא קם כמשה'.
בברכה רבה,