כ"א אייר התשע"ה

שאלה: נתאי הארבלי

שלום
הראוני בשבת את הערת הרב למגן אבות בעניין הגירסא "מתאי הארבלי" שמזכירה את "חבירו (צ"ל תלמידו) של יש"ו" (עמ' 31 הע' 165).

ונפשי בשאלותיי:
1. מדוע, ע"ס דמיון שמות מקרי, שיער הרב שאחד מהזוגות, ממוסרי התורה, אב בית דין בישראל שאמר לסמוך, הוא רשע ?
2. אם כן, מה יש להסיק מכאן על ראשיתה של הנצרות ועל הקשר בין חכמי ישראל הראשונים לבין הנוצרים הראשונים כדוגמת רבן גמליאל ופאולוס ?
3. האם אפשר בכלל לקבל את דברי פרופ' יהודה ליבס (הב"ד יוכי ברנדס בספרה "פרדסו של עקיבא") בעניין "מצמיח קרן #ישועה#" שלא כל חכמי ישראל הראשונים היו פרושים מהנצרות בתחילתה וזו אולי הסיבה לשמתת רבי אליעזר?
יאמין לי כת"ר שאין לי כוונה לקנטר אלא ללמוד מדוע נתן כת"ר, שהוא רגיש לעניינים שאינם לרוח עמנו, פתח לטועים לטעות ע"ס השערה.
אם העניין אינו ראוי לפרסום, אשמח לשמוע תשובה באופן פרטי.
 

תשובה:

לכ' ע' היקר הי"ו
שבוע טוב.
קודם כל אני המום: מי הוא הכסיל בעל טפשות אין סופית שחשב שהערתי באה לזהות בין ניתאי הארבלי ובין אותו רשע? אמור נא לי אתה חי עם אידיוטים כאלה? אני מציע לך לעבור דירה מהר מאד לפני שתסתכן רוחנית!
להשיב לכל דבריך, בדורנו, עליי לחבר ספר שלם, אז בכל זאת אקצר. 
1. כוונתי בהערה זו הייתה אחת בלבד: מה שהעסיק אותי היה, מהיכן יצא שמו של אותו רשע כפי שהוא מוזכר בחלק הזה של מס' סנהדרין המצונזר. והיה בהתחלה תמוה בעיניי איך יש ליהודי שם שאינו נפוץ בישראל. לכן כשראיתי גירסא זו של הרשב"ץ נחתה דעתי, כי היא הוכיחה שהיה זה שם נפוץ בישראל אז. זה הכל. לכן, בעיניי רק מוח עקום וסתום יכול היה להעלות בדעתו שאני בא לזהות בין אותו רשע ובין ענק בישראל שקדם לו בלפחות 150 או 200 שנה!! איזה מין דעה יש לו על רבנים?! האם הוא למד אצל חולי נפש?!
2. פאולוס יש"ו, מתפאר בעוון גיליון שהוא תלמידו של רבן גמליאל הזקן. ומה זה מוכיח? שאפילו תלמיד של ענק בישראל יכול להחמיץ עד כדי כך שיהפך לרקבון מהלך. ובדורות האחרונים ראינו לא מעט כאלה. בודאי הרבה גאווה והרבה תאווה מביאים לידי כך.
3. לגבי דברי פרופ' ליבס, אין לי אותם כאן. ולגבי היחס לנוצרים אפשר בימינו להגיד כל דבר, כיון שאין שום עדות אמיתית על שום דבר מתקופה זו. והקשר בין הנאמר על ידי רבים ממחלקות מדעי הרוח במדינת ישראל (דוקא) ובין האמת, מצטמצם לקבוצה ריקה לחלוטין!! ובודאי הסיכוי שאקבל עדות כלשהי מיוכי ברנדס הוא זהה לסיכוי שאקבל מהנייה (מעזה) עדות. היא עצמה עדות שניתן לגדול בעולם של תורה ולעבור לקצה אחר לחלוטין!! ומה עולה בדעתכם? שעליי לקרא כל איוולת וכל טומאה המתפרסמת בדורנו? האם לא יספיק לי שאין אנו בטוחים שלא נרד ח"ו גהינם בעוה"ב כדי שאוסיף על עצמי גהינם גם בעולם הזה?! ואיך אפשר להעלות על הדעת חיבור כלשהו בין קדושה ובין יוכי ברנדס ורבים נוספים?! 
4. לסיכום: אכן, וכידוע לך, אני משתדל לא להשאיר פתח לטועים ולמטעים, אבל לסגור הרמטית כל פירצה בימינו היא משימה בלתי אפשרית כי היא דורשת מעקב אחרי כל אוויליות, ואין להן סוף ממש! אז אני נזהר כשאני יודע על קיום בעייה. אבל כשפירסמתי כבר לפני שנים רבות את 'מגן אבות' לא הייתי יכול להעלות בדעתי עד איזה דיוטא תחתונה, אנשים המחשיבים עצמם דתיים מסוגלים לרדת. כתבתי בשביל אנשים יראי ה' בלבד!!!
בברכה רבה