א' טבת התשע"ו

שאלה: יחס לביקורת המקרא

לכבוד
כבוד הרה"ג אליהו רחמים זייני שליט"א

שלום וברכה וחנוכה שמח,

רציתי לשאול את כבודו בנוגע לספר שיצא לאחרונה על אודות היחס הדתי והאמוני לביקורת המקרא, ושמו: "בין שמים לארץ -האדם המאמין ומחקר המקרא" (הוצאת בית מורשה, 2015), באשר בין מאמרי הספר, מובאים לא פעם דעות לפיהם ניתן לאחוז בצורה זו או אחרת בדעתם של מבקרי המקרא בנוגע לזמן ואופן חיבור התורה, ועם זאת עדיין להיחשב כיהודי כשר וירא שמים.

וכל כך למה, מכיוון שלטענת חלק מכותבי המאמרים, קיימת חובה דתית על האדם להתחקות ככל יכולתו אחר האמת וכו', ומאידך גיסא נראה להם כי טענותיהם של מבקרי המקרא אמורים לשכנע מי שמחויב לחשיבה רציונאלית ויושר אינטלקטואלי בדרך לבירור האמת.

לשם הסברת רוח הספר כיאות ראיתי לנכון להפנות למאמר סקירה וביקורת על הספר מפי ד"ר יונתן גרוסמן שהופיע במוסף "שבת" לפרשת מקץ התשע"ו (musaf-shabbat.com/2015/12/12/ביקורת-המקרא-מן-השמים-יונתן-גרוסמן/#comment-17302).

ובכן, אודה לרב מאד אם יוכל להאיר את עיני בנושא טעון וחשוב זה.

בכבוד רב,

שמעון ירושלמי

תשובה:

לכ' ש' היקר הי"ו
קודם כל חנוכה שמח.
לגבי שאלתך, עליי להדגיש שעדיין לא קראתי ספר זה, ולכן לא אוכל עדיין לחוות דעה, זה לא יהיה מוסרי.
כמה דברים אני יכול יכול לומר כבר:
1. לפי מה שידוע לי, ד"ר גרוסמן הוא חניך אסכולה תורנית שיש לה הנחת יסוד בעייתית ביותר, והיא: כל היוצא מפי איש אקדמיה הוא בהכרח דבר שהוכח, ולכן הוא אמת צרופה ומוחלטת. כמובן מבלי להכירו לא אחשוד במי שסיים תואר ד"ר באי הבנה שיש מסקנות שמתבררות לאחר זמן כבלתי מבוססות, אך כאשר הזרם הכללי של תחום מסויים תמים דעים, עבור חניכים מסוגו, מתחייב כל משכיל לקבל את המסקנה, ותמיד תחת הסיסמה המזוייפת שמייחסים אותה להרמב"ם - תוך עיוות משווע של כוונתו - של 'קבל את האמת ממי שאמרה'. מעולם לא הסכים הרמב"ם לקבל דבר הסותר דברי חז"ל. אבל כל מי שנוהר אחרי גישה כזו, מראה שאינו מבין במדע לא דבר ולא חצי דבר.
2. מי שטוען שבמדעי הרוח ניתן להוכיח דבר מה, איננו מבין במדע כלום. ואנו ותיקי העוסקים במדעים המכונים 'מדוייקים' בזים לבורות ולילדותיות של כל מי שמאמין שדבר מה השייך לעבר יכול להיות מוכח בכל צורה שהיא. זה ההיפך ממה שקוראים מדע! מסקנה מדעית מוכחת היא מסקנה שניתן לבדוק אותה. והלא שום דבר השייך לעבר אינו ניתן לבדיקה!!
3. מאז ראשית הפילוסופיה והמדע האנושי ביוון (אנחנו בחנוכה!) נלחמים זה כנגד זה כל הטוען על 'אמת' כל שהיא, האם היא אכן אמת. מושג זה הוא ערטילאי לחלוטין (גם במדעים מדוייקים, כל שכן במדעי הרוח), בעיני עם ישראל, רק דבר אחד נקרא אמת: ה' ותורתו. אולי  תקשה: ואיך יתכן לאור כל מה שקבעתי לפני כן? ובכן לא אשיב, כדי לתת לאי אלו אנשים פרובלמטיים לתקוף את דבריי, ורק לאחר מכן אענה ב"נ. וכמובן לאחר שאקרא את מה שציינת אוכל להתבטא יותר בפרוטרוט.
בברכה רבה,