י' כסלו תשס"ה

שאלה: מנהגי האשה לאחר נישואיה

מנהגי הבעל ומנהגי האישה
שאלה: לכב' הרב זייני שלום וברכה:
רעייתי מבית ספרדי. (אביה)
אני מבית אשכנזי.
בבית אבי שמרנו 3 שעות בין בשר לחלב, לעומת בית אבי רעייתי שם שמרו 6 שעות.
אשתי ממשיכה להקפיד על 6 שעות הפרש בין בשר לחלב. לעתים, נוצר מצב שאני אוכל חלב (לאחר שאכלנו עוף) ועברו מעל 3 שעות ולעומת זאת אשתי לא תאכל, מכיון שטרם חלפו 6 שעות.
כיצד לנהוג?

תשובה:

לכ' ידידי היקר הראל וב"ב הי"ו
שלום וברכה,
עפ"י כל כללי ההלכה, מהרגע שאשתך נכנסה לביתך מנהגיה הם מנהגיך (פרט לעיתים לנקודות בודדות ביותר שהתירו כמה מרבותינו שתשמור אם רצונה בכך), ואין צורך בשום התרת נדרים.
לכן גם בנוגע לבשר וחלב היא יכולה לנהוג כמוך. ואם קשה לה נפשית, היא יכולה לעשות נדרים. ואין שום צורך שתחמיר, כי הדברים משבשים את ההרמוניה הרצויה ביניכם ח"ו.
בברכה שלמה,