ל' אדר א' התשע"ו

שאלה: האם טיפ למלצר נחשב צדקה?

בס"ד
לכבוד הרב שלום וברכה.

האם טיפ לנותני שרות זה נחשב צדקה? מצד אחד המעשה והסכום נקבעים לפי דעתו של הנותן והמקבל הוא בדרך כלל נצרך. מצד שני יש כללים תרבותיים לגובה הטיפ המקובל ונותן השרות אמור לקבל משכורת מבעל הבית שלו.
האם לתת טיפ יותר גבוה מהמקובל זה מיותר או שזה נחשב צדקה?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב לך א' היקר הי"ו
טיפ לנותני שירות שונה ממסגרת למסגרת.
לדוגמא: באולם שמחות הוא כמעט חובה, משום שבעל הבית בונה על זה לשלם על אף שלפי הידוע לי ברוב המקרים הוא פשוט לוקח כסף זה לעצמו ואינו נותנו למלצרים, וזוהי גזילה ברורה. לכן באולמות מלצרים מאחינו מצוה לתת להם טיפ, ויש לדאוג לתת להם בסתר כדי שבעל הבית לא יגזול מהם הכנסה מועטה זו. אין זו צדקה, כי הדבר הוא תמורת שירות, אבל זהו דבר הגובל בצדקה, משום שהוא מחזיר מעט צדק לעשוקים על ידי מעסיקיהם.
לכן כל מקום וכל מקרה טעון שכל ולב טוב. ואין צל של ספק שכל מקום שאנו נותנים טיפ, נזכה לקבל יחס אנושי יותר בריא, נביא שמחה למקבלו והוא יחזיר לנו בשירות טוב ובחיוך, שרק יוסיפו ברכה לכל החברה.
ועוד: הטיפ ניתן בדרך כלל לאנשים שמשכורתם נמוכה, לכן אין לבנות על חובת המעסיק, כי בדרך כלל מעסיקים מנצלים חלשים (אא"כ הם צדיקים באמת, ויש כאלה כי לא אלמן ישראל, אבל הם עדיין מיעוט). א"כ לתת טיפ גדול מן המקובל נתון לרוחב לבו של הנותן וליכולתו. אם ירגיש שמדובר באדם זקוק, תבא עליו ברכה.

בברכה רבה,