י"ז אב התשע"ו

שאלה: ברכת שככה לו בעולמו

ערב טוב לרב.
בהמשך לשאלה האחרונה רציתי לשאול את הרב מתי כן מברכים את ברכת שככה לו בעולמו, כדי למנוע בלבולים ותהיות..

בתודה.

תשובה:

לכ' מ' היקר הי"ו
מקור הדין מוזכר בברכות (נח:) 'ראה בריות טובות ואילנות טובות  אומר ברוך שככה לו בעולמו'. לכן כל המדייק בדבריהם ז"ל -כמתבקש כשעוסקים בדברי חז"ל- מבין שמאמר זה מתייחס אך ורק לבריות שברא הקב"ה בעולמו ('בריות', 'בעולמו'), והמושג 'בריות' בדבריהם ז"ל אינו מתייחס לא לכישורים ולא להישגים (ראה ברכות מג:, ר"ה יא., ע"ז כ. ועוד).  כישורים והישגים אינם 'בריה' אלהית, אף אם רק בזכות מתנת שמיים אנו מגיעים אליהם. אנו מוציאים מתנות שמיים מן הכח אל הפועל, אך אינן יצירות אלהיות בלבד.
ההישג היחיד הזוכה לברכה, הוא החכמה, כדאיתא שוב בברכות (נח.), בין של ישראל ובין - המבדיל - של גויים.
בברכה רבה,