י"ז אב התשע"ו

שאלה: בר מצוה בחול המועד

שלום לכבוד מורי ורבי
האם יש לדחות שמחת השבת בר מצוה שיוצאת בשבת חול המועד שאין מערבין שמחה בשמחה?
או להתייחס כמו אל ברית שזמנה נקבע מן השמים ולא ביוזמת אדם?
תודה לרב ומזל טוב שיאריך האל שנותיו בנעימים בשמחה ואושר ובריאות

תשובה:

לכ' ר' י' הי"ו
שלום רב לך,
פשיטא שיש לדחות, ופשיטא שיש בזה משום עירוב שמחה בשמחה.
ובאשר לטיעון שזה הזמן המדוייק, אלו הם דברים שמופצים בצבור כיום ללא כל בסיס. התלמוד, הגאונים ואף הראשונים לא שמעו על מושג 'בר מצוה' (במובן העכשוי של המלה) אז, איך אפשר לטעון ל'זמן' ה'בר מצוה'. זהו בודאי מנהג נכון, אף אם מאוחר הוא, והוא גם התפשט בישראל ולכן לא ניגע בו, אבל להופכו לדומה לברית או פדיון, הוא דבר חסר כל בסיס, ואכמ"ל.
הלא הנחת התפילין, אם כבר, הייתה אמורה - כידוע לך - להתקיים בגיל רך מאד (עיין סוכה מב.), אז מדוע לא לקיים את הבר מצוה בשעה שמניח בפעם הראשונה תפילין?!  ומה מצוה כ"כ גדולה לחגוג את היום בו הוא מתחיל להתחייב כלפי שמיים ובפני בית הדין?! כמובן יש תירוץ לכך, אבל לקבוע שיש לדייק ביום זה, הוא דבר חסר כל טעם.
בברכה רבה, ובתודה על איחוליך