ו' תמוז התשע"ז

שאלה: עקרונות במחשבת ישראל

לאחרונה התחלתי לשמוע דעות המתייחסות לכך שהרבה עקרונות שאנו לומדים בלימודי אמונה מופיעים גם בדתות אחרות (ארבעת היסודות, חלוקת המספרים וכו׳) ובך למעשה נעלמת יחודיותה של התורה והבשורה שהיא מביאה לעולם , קשה לי להשיב על טענות אלה מאחר והם תואמות במקרים רבים (ככה לפחות אמרו לי) את אותה תקופה הסטורית שבה שלטה אותה דעה אשמח לשמוע את דעת הרב בנושא

תשובה:

לכ' מ' היקר הי"ו
קודם כל אקדים לך כמה עקרונות יסוד. אתה אמנם חי במדינת ישראל, אך כנראה אינך יודע ממה מורכבת האוכלוסייה היהודית דוקא! שני סוגי יהודים יש בעיקר בתוכנו. הקטגוריה הראשונה, יהודים שבאו לכאן מתוך תחושת יהדות (ברמה דתית זו או אחרת או סתם רגש יהודי), ואלו בריאים יותר מכל אלה שהעלו בפניך הרעיונות המעסיקים אותך.
והקטגוריה השנייה, המתיימרת להיות משכילה, שחונכה בפקולטאות למדעי הרוח (אני מדגיש ולא במדעים מדוייקים) במדינתנו, ולכן מוחם של רובם עקום ועכו"ם. מתיימרים להיות עידית האדם, האליטות, והם סך הכל אנשים הסובלים ממחלה כרונית, והיא לא פחות משנאת יהדותם. פילוסוף יהודי גדול כתב בשנות השלושים ספר שלם על החולים האלה, שעמדותיהם הן כולן שנאה עצמית מלובשת מחלצות, אף כשאינם מסוגלים לתארה בלשון חריפה זו. בזמן הגלות הם ללא ספק היו המשתמדים שבנו.
ראה נא עקרונות ראייתם: די בעיניהם שימצא רעיון קרוב בינינו ובין עם זה או אחר, או בין אישיות יהודית ובין פילוסוף או הוגה דעות כלשהו מבין העמים, כדי שיחרצו משפט, לפיו אם יש קירבה אנו חיקינו את העמים או שאלנו מהם את הרעיון. בכך הם שוללים שיטתית כל מקוריות יהודית, גישה שהיא היא הבסיס של האנטישמיות על אדמת אירופה במאה ה-19 והלאה! יש רק נקודה שלא הצלחתי לרדת לעומקה עד יום בגישתם זו, והיא: לפי שיטתם, אם אכן אין לנו שום יחודיות, ואנו גויים ככל הגויים ברוחנו, מדוע הם אינם מגדירים עצמם כגויים, ומדוע אינם מסתלקים ממדינה יחודית זו כדי למנוע סכסוכים עקובים מדם ללא כל סיבה, ואף בניגוד לאמת 'המדעית' שלהם?! יתירה מזו: מדוע הם ממשיכים לחקור את ה'שקר' ומתפרנסים ממנו?! אבל בעלי מנטליות מעוותת ומאידך ההגיון והיושר, לא נפגשו אף פעם!
עתה לתשובה אליך: להשיבך על הכל, נדרשת אנציקלופדיה ממש, אם כן לא באינטרנט! לכן אסתפק בנקודה אחת או שתיים בלבד, השאר הוא כל לימוד התורה. דוקא כאשר מצויים בעמים רעיונות נכונים, זו הוכחה שחלקי אמת אלהית הגיעו לעמים אלה מאז אדם הראשון או גדולי עולם שהכוזרי פירט את מעמדם, כגון שת אנוש ועוד רבים מאד. ולפעמים הם רעיונות שאולים מעמנו, מתורתנו. וכי נוצרים או מוסלמים לא למדו תנ"ך?! וכי הנוצרים עד היום אינם משמתמשים בספרי רבותינו, אפילו בספרי קבלה?!
לכן, אם אתה רוצה לדעת מה ייחודיותנו, היא איננה רק בשוני, היא בראש ובראשונה בכך שתודעתנו היא הסינתיזה של כל האמיתות שבכל העמים ובכל התרבויות. ויש רק עם אחד המסוגל לכלול בתוך תוכו כל חלקי האמת שהיו, שהינן, ושיהיו, זהו עמנו, עם ה'! כבר לוינס העיר להם ברורות ברוח זו לכל אותם החולים במאמרו שפירסמתי 'תעודות זהות'. דוקא מי שטוען שבגלל נקודות משותפות בינינו ובין העמים הדבר מוכיח שאין לנו ייחודיות, הוא דומה למי שאומר שבגלל שיש 98% של ד.נ.א. משותף בין האדם ובין הקוף, הוי אומר שהקוף והאדם זהים!  בעל דעת מבין שדי בשינוי זעום כזה, כדי לעבור  מן הבהמה אל האדם! ואם תרשה לי בדיחה ועקיצה, אומר כך, שיתכן שאינם מסוגלים להבחין בין קוף לאדם, אבל אז במקרה כזה נסכים ללא היסוס לסווג את עצמנו במחנה האדם ואם הם ירצו להשתייך למחנה השני נכבד את רצונם!
זה היה באופן כללי. עכשיו באופן פרטני יותר: כשיהיו לך שאלות ספציפיות, כתוב נא בע"ה נדע לכוון אותך את מקור הקודש וטהרתו.
בברכת שבת שלום,