י' תמוז התשע"ז

שאלה: ספר האשכול מהדורת אוירבאך

שלום לכבוד הרב,

ראיתי בספר ארץ חמדתנו הנד"מ שמו"ר כתב (בהערה 33) על ספר האשכול במהדורת אוירבאך 'אינני מחזיק אישית מהוצאה זו שיצאו עליה עוררין כידוע ולכן אין דרכי להסתמך עליה', וכן שם (טענה ט, עמוד 58) כתב מו"ר 'שהוכח מעבר לכל ספק (ואני אישית הוספתי הוכחות כהנה וכהנה) שהיא מזוייפת, ואסור להשתמש בה'.
האמת שגם אני הקטן ממעט היכרותי עם הספר הנ"ל סבור כן, מתוך שראיתי שהרבה דברים שמופיעים במהדורת אוירבאך ולא אלבק הם נושאים שדשו בהם האחרונים ולא הראשונים. ברם, יוצא לי לפעמים לדבר על זה עם אחרים שטוענים שא"א לדחות מהד' אוירבאך מפני ש'גדולים' הסתמכו עליה, ואין לי טענות חזקות להשיבם (מלבד שטיעונם אינה טענה).
האם מו"ר כתב על זה מאמר מסודר? איפה פורסם? האם מו"ר יוכל לשלוח לי לדוא"ל?
תודה רבה

תשובה:

לכ' ר' ש' יצ"ו
לא כתבתי מאמר המיוחד לזה , אך בספרי החדש 'חסד לאומים חטאת' הארכתי הרבה, והבאתי הוכחות רבות לזיוף זה. בין היתר שלשון ההוספות ותוכן ההוספות מוכיח מעל הכל שלא רק שזייף, אלא שחשב את הקוראים לעמי הארץ שאינם מסוגלים להבחין בזיופיו.
ובאשר לטענה ש'גדולים' השתמשו בו, ראינו הרבה גדולים שטעו לגבי העלייה לא"י, גבי אמירת הלל ביום העצמאות, לגבי הלל בר"ח ועוד אין ספור מקרים כאלה. לכן, מדוע אם גדול טועה חייבים אנו ג"כ לטעות?! וכבר אמר הרמב"ם על כגון זה, שלא בגלל שרוב העולם חולים נחליא גם את הבריאים!
לכן הטענות הן של עמי הארצות. ואם רוצים ללמד זכות על הטועים האלה, נאמר שהם בטוחים שגדולים לא יכולים לטעות. הלא אם חז"ל בתלמוד מצאו חמשה מקומות שאפילו רב אשי טעה בהם (כך רבותינו אומרים, לא היינו מעיזים אפילו לחשוב כך) אז כל הגדולים של הדורות האחרונים לא מתיימרים להגיע לקרסוליו של רב אשי. וגם אלו שטעו לגבי ספר זה, היה זה משום שלא העלו בדעתם שמישהו יעיז לזייף חיבור של אחד מרבותינו הראשונים הגדולים. ואכן: מי היה מעלה בדעו דבר כזה בעולמה של תורה?!
ודי בזה ובבושה,