ו' כסלו התשע"ח

שאלה: יחס היהדות למניין שיוויוני

כבוד הרב ערב טוב

פורסם כי בערב שבת יתקיים בנוה שאנן, מנין "שיוויוני - אורתודוקסי" - תפילה המחייבת מנין גברים ו"מנין נשים"
רציתי לדעת כיצד נכון להתייחס ל"חידוש" הלכתי זה ומהיכן הוא מגיע?

בברכה

תשובה:

לכ' א' היקר הי"ו
שלום רב,
תופעה זו שהחלה בארץ קודשנו לפני מספר שנים הינה רפורמה ביהדות, ולכן פסולה היא בתכלית. העובדה שאין שום תלמיד חכם אמיתי בעל שיעור קומה הלכתי המרשה תופעה ילדותית ואומללה כזו, מדברת כבר בעד עצמה. וברור שאסור בתכלית האיסור, לא רק להשתתף בפסידו-מניין כזה, אלא שחוששני שכל מי שמשתתף בו מכניס את עצמו במקום העלול להופכו לאיזה שהוא סוג של 'צדוקי' או כדו' ר"ל.
ראויה תופעה זו לעורר דיון תורני יסודי על מנת להבהיר לצבור את בעייתיותה, אלא שלא באינטרנט המקום הנכון לכך. לאור זה, אסתפק במספר הבהרות:
1. כל התופעה היא פרי החינוך הפוסט-מודרני, פוסט-מודרניזם שיסודו כפירה בעצם והרס ערכים. חיקוי עלוב של תרבות מערבית עכשוית בתהליכי דעיכה והתדרדרות ערכית ואנושית.
2. מדובר בעבירה ברורה על דברי ה', כי רק עם הארץ ובור חסר דעת לא יבין שהאיסור של 'לא ילבש גבר שמלת אשה' איננו מסתכם בענייני לבוש, אלא הוא ביטוי לשמירה על ייחודיותם של גברים כמו על ייחודיותן של נשים.
3. מדובר במגמה של משועממים שרוב טובה מעבירה אותם על דעתם, ובמקום ללכת ולהקידש זמנם כספם יכולותיהם ועוד לרומם את העם, לקרב אותו אל האמת, אל המוסר והיושר, להקל על עניים ומרודים, ולכן מנסים למלא את חלל ריקנותם בתעלולי תינוקות, ולהפוך את 'בית המקדש מעט' של עם ה' לאיזה מין 'פאב' או 'מועדון חברתי' אמריקאי.

ודי לעכשיו, היריעה צריכה להפרס בבית המדרש, קרי במקום תורה, ולא במקום אחר.