י"ז כסלו התשע"ח

שאלה: זמן בין השמשות

אני תלמיד בישיבת קרנ"ש וראיתי שפורסם בערוץ 7 בשם הרב אליהו זיני שזמן שקיעת ר"ת הראשונה היא לפני שקיעת החמה הנראית, וזאת יודעים על פי ממצאים מהכניסה הקהירית... היכן ניתן לראות זאת?
פשוט למדנו את הסוגיה בזמן האחרון ובספר הישר לר"ת סימן רכא (מהדורת ספרייתי תשמ"ה מהדורה רביעית שחיבר שמעון שלמה שלזינגר) לא הובא אמנם האם ה4 מיל אחרי השקיעה אבל גם לא מצויין שלפני השקיעה, כמו כן אשמח לקבל מס' של הרב זיני

תשובה:

לכ' ש' היקר הי"ו,
יש ספרון שלם שפירסמתי בנידון, הוא עולה סכום קטן מאד (ניתן לרכוש אותו ישירות דרך ישיבתנו), שם תמצא את כל ההוכחות. ואם אינך מעוניין לרכוש אותו, חפש נא אותו בספרייה תורנית כלשהי תמצאהו.
לא רק מן הגניזה מוכח הדבר, אלא שלא הבינו בכלל דברי ר"ת. ואני תמה שאתה למדת את תשובתו בספר הישר ולא הבחנתם שזה כתוב הכל שם באותיות קידוש לא רק לבנה, אלא גלקסיה! האם יש להצטער שבר-אילן מנגיש ספר זה לכל לומד אחרי מאות בשנים שלא ראו זכר ממנו,  על אף שלא מבינים אותו?!
בברכה רבה,