י"ז כסלו התשע"ח

שאלה: הקמת גדר הגנה ביישובים, דיקור סיני

1.בענין גדר בהתנחלויות, הרב אמר שההבנה של הבמחנים, הבמבצרים לפיה אי גדר מראה חוסן ומרתיע, שגויה .
איך כן להבין את דברי משה רבינו שנאמרו כלפי הגוים בענין סוגיית גדר ביישובים בפרט לאור הטענה שזה מרתיע את הערבים ובכלל
2.ללכת לטיפול בדיקור סיני ,ממה צריך להזהר לאור הרקע של ע"ז ממנו הוא מגיע?
בברכה

תשובה:

לכ' ש' היקר הי"ו
שלום רב,
א. מה ששמעת ממני לגבי גדר בהתנחלויות נכון, ואכן אמרתי שזו שטות להשוות עם 'הבמחנים אם במבצרים' שבפרשת שלח לך, משום שהתם אמרו רבותינו שחומה היא סימן חולשה בגלל שעם היושב בארצו ואינו מקיף עצמו בגדר הוא מראה שהוא בטוח בעצמו באשר הוא ידע להגן על עצמו בכל רגע של חשש סכנה, אבל לא כן במדינתנו, שנשלל בה מהאזרחים את הזכות להגן על עצמם, והופקדה בידי צה"ל, כאילו האזרח שבסכנה הוא פריט בידי השלטון היכול להחליט לגבי כל מה שעולה בדעת שלטון זה.
לאור זה, אין הגדר סימן חולשה, אלא סימן תבונה מול האיוולת החוגגת אצלנו, והוא מעט זהירות לאור שלילת זכותנו להגנה עצמית.
ב. אין איסור בדיקור סיני כל עוד לא נדרש המטופל לכוון כוונות  'רוחניות' כל שהן.
בברכה רבה,