כ"ז כסלו התשע"ח

שאלה: ברכת ההדלקה

שלום יש מחלוקת לגבי ברכת ההדלקה - נר חנוכה או נר של חנוכה
שלושת אמודי ההוראה אמרו נר של חנוכה
אבל מרן פסק נר חנוכה
מנהגנו לומר נר של חנוכה
אבל אם מרן פסק ולמרות שמרן כתב שאינו בא לבטל מנהגים השאלה היא פה זה הלכה מה לעשות כאשר מרן פסק נגד מנהג ולמרות שהראשום - הריף הרמבם והראש פסקו להגיד נר של חנוכה ?

תשובה:

לכ' ג' היקר הי"ו
זוהי מחלוקת ידועה, ולא החכמים שציינת בלבד סוברים שיש לברך 'נר של חנוכה' אלא גם גאונים רבים. מכל מקום מנהג הספרדים לברך גם עפ"י הקבלה וגם סיבות נוספות 'נר חנוכה', ואני בטוח שהקב"ה מקבל במקרה זה שני הנוסחים באהבה רבה. יש דיוקים בתפילה שהם מעכבים משום שהם משנים ומקלקלים את הכוונה, המקרה דנן אינו נמנה עליהם לדעתי.
בברכה רבה של חנוכה שמח,