י"ב ניסן התשע"ח

שאלה: ה' אלוקיכם אמת

שלום הרב. ידוע שצריך להגיד ה' אלקיכם אמת בשביל להשלים לרמ"ח מילים כגד רמ"ח אברים.
השאלה שלי: "אמת" שאומרים הציבור איפה נוהגים לומר אותה, האם אחרי ה' אלקיכם אמת או לפני?. ראיתי מהגים לשניהם, ואני בעקרון רוצה לנהוג לומר אחרי. ולשים את המילה אמת סמוך ל "ויציב" דהיינו: "אמת ויציב" ולא לומר אמת אחרי החזן אבל אני לא מוצא מקור. אשמח למקור.

תשובה:

לכ' מ' היקר הי"ו
שלום רב,
​אין שום חובה לצבור לומר אמת. זוהי המצאה ללא כל בסיס. החובה מוטלת דוקא על כל יחיד ויחיד שסיים קריאת שמע לפני הש"ץ לומר אמת כדשנינן בברכות (יד.-יד:) כדי שלא ישמע שיש ספק לאדם להצהיר על כל מה שאמר שהוא אמת לאמיתו. והמנהג שאתה מציין הוא של עמי הארצות.
בברכת חג שמח,