י"ט ניסן התשע"ח

שאלה: שלום הרב ומועדים לשמחה

שלום הרב ומועדים לשמחה
מחילה הרב על השאלה שכן עכשיו אנו בימים טובים ומצווה לשמוח
אבל שאלתי היא - בפרשת השבוע מתים שני בני אהרן, ולאחר מותם משה
מנחם את אהרן "הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדש וכו'" כאשר הקב"ה
מתגלה לאהרן לכאורה אין הוא אומר לו דברי תנחומים אלא מצווה אותו ציווי,
והרי הקב"ה הוא שלימדנו "כך, עונים את המעיקות?!" ומה הוא מלמדנו עתה בניחום הזה?
האם יש פה ניחום אבלים? (ובמיוחד אם נלך לפי הפרשנים שאומרים שבציווי הזה גילה ה' לאהרן את סיבת מות בניו,
האם הקב"ה מראה לו בזה כי צדיק ה' בכל דרכיו? ואולי בזה הניחום?)
תודה רבה הרב מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון
יזכה הרב ומשפחתו וכל עמ"י כולו לעלות ולראות לפני האל לרצון.

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
מועדים לשמחה,
קודם כל עיין בנידון זה בדברי הרב אב"א ב'מבוא לתושבע"פ' שלו שהוצאתי לאור.
​שנית, אכן זו נחמה מסויימת, על אף שאין נחמה על אבידה כזו, בכך שלא על חטא חמור שפל ובזוי נענשו, אלא לתת דוגמא לכל עם ישראל. השאר נדבר אחרי פסח בע"ה.
בברכת חג שמח לך ולכל משפחתכם,