כ"ג ניסן התשע"ח

שאלה: ברכה על מצות לאחר פסח

איזה ברכה יש לברך על המצות לאחר פסח?

תשובה:

לכ' ס' הי"ו
קודם כל תזכי לשנים רבות,
כל מי שאומר שעל מצה אחרי פסח מברכים מזונות, ספק אם הוא יצא ידי חובתו בפסח בהן, שהרי אינן לחם אלא מזונות!
​מחוץ לזה, הוא מצהיר על אחד הנסים הגדולים ביותר, שהרי שנייה לפני צאת פסח הוא מברך עליהן המוציא ושנייה אחרי כן מזונות, וזה נס גדול מקריעת ים סוף, שהרי תוך שנייה מלחם הן הפכו למזונות!
לכן כל איש ירא ה' לא יאכל אותן אלא בתוך סעודה או שיקבע עליהן סעודה כדי לברך תמיד המוציא עליהן.
​בברכה רבה,