א' אייר התשע"ח

שאלה: דעת הגאונים במניין חוטי התכלת

מהי דעת הגאונים במניין חוטי התכלת? האם ידוע לנו? וכן לפי דעת הרב, כדעת איזו שיטה יש לעשות (רמב"ם, ראב"ד, רש"י - תוס')?

תשובה:

שלום וברכה,

מהמעט דברי הגאונים שהגיעו לידינו, נראה שדעתם כדעת הראב"ד. אמנם יש שהבינו מתוך דבריהם, שהם סוברים כדעת הרמב"ם, אך מתוך כלל הדברים שהגיעו לידינו - יש לעשות כדעת הראב"ד. 

אולם מי שעשה כדעת הרמב"ם או כדעת רש"י - הציצית כשרה ואינו צריך לתקן, שהכל כשר מן התורה.

התשובה נכתבה ע"י הרב חננאל זייני