כ"ח שבט תשס"ה

שאלה: דיני מסחר במאכלים אסורים

שאלה לכ' הרב:
האם מותר לסחור בפירות ים?
אבי

תשובה:

לכ' אבי הי"ו
איסור מוחלט הוא לעסוק בסחורה של איסורי תורה כמפורש בשו"ע (יו"ד סי' קיז) ובכל הפוסקים ראשונים כאחרונים.
רק באיסורים דרבנן מותר. ובאיסורי תורה שהזדמנו לאדם באקראי, כגון דייג שצד דגים ברשת ונצדו לתוכה גם דגים אסורים שלא בכוונה, מותר למוכרם (לגויים בלבד כמובן).
בברכה,
זייני אליהו