כ"ט אייר התשע"ח

שאלה: אירוח לשבת לפני אירוסים ונישואים

ערב טוב למוה"ר,
האם מותר להתארח ולארח בין משפחות לפני האירוסים? לפני הנישואים?
האם יש בכך עניין הלכתי?
האם יש הבדל בין בת הנוסעת למשפחתו של הבן, לבין בן הנוסע למשפחתה של הבת?
תודה רבה

תשובה:

לכ' ע' הי"ו
שלום לך,
שאלה כבדה שאלת היום, כי אנו חיים באחת התקופות המבולבלות ביותר בתולדות עמנו מאז בית ראשון. כל נורמות ההתנהגות האנושית הנורמליות השתבשו ללא היכר. רבים יאמרו שמדובר ב'התקדמות', לא אוכל להתייחס אליהם כי בעיני הם ילדים קטנים ותו לא. עם ישראל אינו זקוק ל'התקדמות' הוא המקדם את העולם כולו, וערכיו הנצחיים לא זקוקים ל'שיפור', ואף השינויים המתבקשים לעיתים חייבים להבצע ברוח הקודש של אומתנו.
ועתה לעניין. יש אין ספור סוגי הזמנות. יש הזמנות בימי חול, ויש הזמנות בשבתות וימים טובים. יש הזמנות בפני בני משפחה המעוניינים להכיר את הנבחר (או הנבחרת) ויש הזמנות לבא לסעוד יחד, ובפרט בשבתות וימים טובים. לכן יש להכניס סדר בכל האפשרויות האלה. ומעל הכל - וזו אחת הבעיות הקשות של דורנו - יש להבחין בין הזמנת בחור לבית המיועדת ובין הזמנת הבחורה לבית המיועד. רק עמי הארצות, חסרי אמונה וחסרי הבנה תורנית מתנגדים להבחנה זו או לא מבינים את הצורך בה. אם השכל הישר אינו פועל כדבעי (וזה בדרך כלל המקרה בימינו) כי אז הסוגיא הראשונה במסכת קידושין די בה כדי להבהיר שעל הגבר ללכת לקראת האשה ובשום פנים ואופן לא ההיפך, היפך המתפרש בהכרח באופן בעייתי ביותר, ודי למבין. 
לאור זה, אין שום מקום שאשה תסכים להתארח אצל משפחת בחור לפני אירוסין המהווים התחייבות כבר כלפיה. על הבחור, ורק עליו להטריח את עצמו לקראת הבחורה (זו תהיה גם הזדמנות עבורו להראות לה את הערכתו ואת חיבתו אליה). וגם אחרי האירוסין, לא נכון הדבר שהיא תתארח ח"ו בביתו של הבחור, אף אם כללי איסור היחוד נשמרים לעיני הבריות. במקרה הטוב, אפשר להתיר שהוא ילך לישון בבית אחר או היא, ובשום פנים ואופן לא באותו בית. כמובן הנכון ביותר הוא, שאם הם רוצים להיות ביחד בשבת או בימים טובים, שהוא יבא לעיר משפחתה, ולא ההיפך. אין זו דרך של יראת שמיים, ואין זה דרך הצניעות והטהרה של עם ישראל, אלא חיקוי עלוב ובלתי מוצלח  של תרבותיות נכריות השוטפות את העולם בדרכיהן הקלוקלות. והרעיון הזה של הזמנות הדדיות הוא עיוות חמור של הטהרה והצניעות היהודיות.
אני משער שלא רבים מסוגלים בימינו להבין את מה שכתבתי, אבל אין זה הדבר היחיד שאינם מסוגלים להבין. אבל מי שחי חיי תורה וקודש מבין את זה היטב ללא כל צורך בהבהרה.
בברכה רבה ובהצלחה,