ט"ו סיון התשע"ח

שאלה: דעת הרב בן אמוזג ע"ה על לאומיות ישראל

לכבוד הרה"ג שליט"א שלום וברכה.
קראתי את מאמרו של אמי פלייאר על רבי אליהו בן אמוזג ע"ה, ושם ישנו ציטוט מהחכם וז"ל:
"לאומיותנו נכס אציל וקדוש היא, אבל דתנו אצילה וקדושה עוד יותר. הלאומיות הישראלית אין בה יותר מלאומיות אחרת, אם אינה משמשת להנצחתה ולהאדרתה של הדת. להפוך את המצוות שניתנו במעמד הר סיני למצוות לאומיות ומדיניות פשוטות, פרושו להפחית שלושה רבעים מערכן, להוריד את האל למעלת ליקורגוס או רומולוס, לעשות את הדת הנצחית תלויה במסיבות חיצוניות חולפות ועוברות, להתנות את האמת הדתית בשינויים, חילופים וסכנות, שהלאומיות נתונה להן. דומה כאילו אמרנו לאיש יהודי: אם אין בדעתך לחיות חיים לאומיים ומדיניים, אין טעם שתקיים את המצוות, כאילו הפכנו את הנצח לעבד הזמן."
האם השקפתו של הרב הינה שלאומיותנו הינה רק אמצעי, בשונה מההסברה המקובלת בציבורנו של הראי"ה קוק זצ"ל? אשמח אם כבוד הרה"ג שליט"א יבאר את עמדתו של רבי אליהו בן אמוזג ע"ה בנידון, לאור הפיסקה הנ"ל.
תודה וכל טוב.

תשובה:


לכ' א' היקר הי"ו
שלום,
קודם כל עליך לדעת שהקשר היחיד כמעט בין מה שפורסם בשם 'ישראל והאנושות' במוסד הרב קוק ובין הרב בן אמוזג הוא שמו של הרב בלבד! כל השאר אינו אלא מסמך בטעם 'רוקוקו' שהוא זיוף מחפיר של משנת הרב. ועוד: כידוע בשעה שאיימה פלייר כתב זאת הוא עדיין לא היה יהודי, ואין מקבלים עדות כזו, שאף אם מדוייקת היא, היא הוצאה מהקשר.
באשר לשאלתך, דע שמדובר בטקסט מתורגם, לכם בדברו על 'לאומיות' אין הרב מתכוון למה שהרב קוק מבין במונח זה, אלא רק ללאומיות החילונית של כל עם ולשון. דווקא מה שהוא כתב במשפט זה חופף לחלוטין דעת הרב קוק, אלא שהסגנונות שונים בתכלית.
בברכה רבה,