ח' אלול התשע"ח

שאלה: ברכה שאין בה שם ומלכות

בסימן ריד מרן כתב שברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה.
למנהג יהודי צפון אפריקה מדוע לא מברכים על ברכות הראיה שמופיעות בסימן רכד, והאם יש איסור לברך למי שרוצה לברך בשם ומלכות?
וכמו כן האם לפי המנהג, ברכה שאין בה שם ומלכות, האם היא כן נחשבת ברכה?

תשובה:

לכ' ע' היקר הי"ו
יהודי צפ"א לא ברכו בשם ומלכות משום שסמכו על דעת הראב"ד שקבע שברכות אלה אינן בשם ומלכות. אך כל קדמוני ישראל חולקים על הראב"ד הזה, ולכן כל מי שרוצה לברך בשם ומלכות כדין התלמוד יכול בשופי וללא כל חשש, כי פשיטא שבלי שם ומלכות אין זו ברכה בכלל אלא הודאה בלבד.
בברכה רבה,