ח' תמוז תשס"ו

שאלה: חוזה עבודה הכולל אופציה לעבודה בשבתות וחגים

שלום לרב,

אני מועמד לתפקיד הנדסי ועתודה ניהולית בחברה ציבורית גדולה.

בחלק בחוזה המפרט את שעות וימי העובדה מצוין: "העובד יעבוד שעות נוספות ו/או בימי ו' ו/או בימי שבת ו/או בימי חג, אם וכפי שיידרש לכך על ידי הממונים עליו".

הודעתי שאני מבקש למחוק את המילים "ו/או בימי שבת ו/או בימי חג".

נמסר לי מהחברה שמעולם בתפקיד שאליו אני מיועד לא עבדו בשבת ואכן בראיון העבודה הודגש בפני שאין עבודה בשבתות וחגים. החברה אינה מוכנה למחוק את המילים האלה מהחוזה מכיוון שהחוזה סטנדרטי.

ביקשתי שיהיה נספח לחוזה שבו יכתב שלא העבוד בשבתות וחגים אך מהמחלקה המשפטית של החברה נאמר לי שזה לא אפשרי.

רציתי לשאול את כבוד הרב האם מותר לחתום על החוזה כזה או לא?

תשובה:

לכ' י' הי"ו
כדי שאוכל להשיב לשאלה כזו, עליך קודם כל לברר אצל איש משפטים האם יכולים בכלל לנסח חוזה כזה, האם איננו בניגוד לחוק שעות מנוחה או כדו'? אח"כ יהיה מקום לדון, ובפרט שדברים שבעל פה בנושאים כאלה לא ניתן לסמוך עליהם. על טעות 'קטנה' מצדך, או על מלה אחת שתאמר ואינה לרצונם, יטילו עליך עבודה בשבת או יו"ט ו יגידו שהפרת חוזה.
בהצלחה,