כ"ח סיון התשע"ט

שאלה: תפילה לאדם ממהר

שלום וברכה כבוד הרב,
קראתי בפניני הלכה על תפילות שהממהר בתפילה ואין לו זמן להתפלל תפילה שלמה כדאי לדלג על כמה פסוקי דזמרה (הודו, ארומימך, יהי כבוד, ויברך דוד, שירת ים) כדי להגיד פרשת הקטורת וכל מה שלפני הודו
מה דעת הרב על זה?
תודה

תשובה:

לכ' ד' היקר הי"ו
דברים אלה מוטעים לחלוטין. אין שום חובה מן התלמוד לומר פרשת הקטורת ושאר בקשות ובפרט אם אין לאדם זמן (מטעמי צבא , עבודה וכדו'). אולי דוקא הדבר היחיד שיש להקפיד לאומרו הוא ההנחייה המוסרית 'לעולם יהא אדם יר"ש בסתר וכדו' ' שהוא הצד המוסרי הכ"כ נדרש לרוב בני אדם ואף לרוב לומדי תורה בדורנו. דרך אגב תהום פעורה בין קהילות ישראל בכל הנוגע לתפילות ולחשיבותן בחיינו, לכן ספרים שלמים לא יספיקו להבהיר את כל זה.
והפסוקים שלפני אשרי, קרי 'יהי כבוד וכדו' מנהג עתיק בישראל כדברי הרמב"ם ועוד רבים והם מבטאים אהבה ויראה מיוחדים. אין כאן המקום לפרט כל מצבי דוחק, לכן אסתפק בקביעה: אם באמת אדם מאד לחוץ די שיאמר שלושה מזמורים בין ברוך שאמר לישתבח, והם: אשרי, הללו את ה' מן השמים והללו אל בקודשו. ובהתאם לזמן העומד לאדם הוא יוסיף כיכולתו וכאהבתו את ה'.
בברכה רבה,