ט' תמוז התשע"ט

שאלה: חתימת ברכת "המינים"

שלום לכבוד הרה"ג אליהו זיני שליט"א,

ראיתי שבסידור תפילת החודש שהרב הוציא (המהדורה החדשה) הרב מסיים את ברכת המינים בתפילת שמונה עשרה במילה "זדים" ואילו המילה "מינים" נימצאת בסוגריים קטנות לאחר סיום הברכה.
ברצוני לדעת מה הוא הנוסח הנכון למנהג אבותי (יוצאי גלות מרוקו)?
*(בכל סידורי מנהג יוצאי מרוקו שלעניות דעתי ראיתי, המנהג הוא כדברי החיד"א זי"ע בספרו "בקשר גודל" לסיים את הברכה ב- "בשובר אויבים ומכניע מינים" וכך התפללתי עד היום.)

תודה רבה

תשובה:

לכ' א"א הי"ו
שלום רב,
הנסוח 'מינים' הוא נוסח האר"י ז"ל ומרן החיד"א כידוע. אבל אין זה לא נוסח הירושלמי ולא נוסח הגאונים ורוב רובם של הראשונים (כולל הרמב"ם) לכן על אף שבדרך כלל נהגנו ללכת אחרי האריז"ל בענייני תפילה, כאן לא הלכנו בעקבותיו. והיותר נכון הוא בלי ספק כפי שהדפסתי בסדור.
אבל כמובן, אם יש יהודי שקשה לו לשנות מנהגו ואומר כדברי אותם גדולים האריז"ל ומרן החיד"א יש לו על מי לסמוך, אף אם אין זה בעינינו הקטנות את היותר אידיאלי.
בברכת שבת שלום והכנעת הזדים וכל עושי רשעה,