כ"ט ניסן התש"פ

שאלה: לחם הזרוק ברחוב

שלום לכבוד הרב

מציאות שאני נתקל בה לא מעט. ליד פחי אשפה בעיקר יש לחם זרוק שאנשים לא רוצים ומשאירים לציפורים או לחתולים.
באיזה מצב אני צריך להרים את הלחם להשימו בשקית נפרדת בפח לפי ההלכה של כיבוד הלחם מצד מעלותו.

תודה רבה!

תשובה:

שלום רב לך יונתן הי"ו
דאגתך היא ראויה כי היא אמונית ומוסרית יחדיו. אך בימים אלה לדעתי אסור לך באיסור מוחלט להרים לחם כזה כי אינך יודע אם אינו נגוע בנגיף, וסכנתא עדיפא מאיסורא.
בע"ה כשיעבור מן העולם או כשימצא לו חיסון ותרופה, תוכל באמת להרים לחם זה כדי שלא יהיה זרוק על הארץ. ואף אם הונח לצורך בעלי חיים לא יהיה צורך להיות זרוק על הריצפה.
בברכה רבה,