ג' אלול התש"פ

שאלה: הרחבה לתגובת הרב במוסף שבת

שלום הרב
בתגובתך במוסף שבת כ''ה תמוז תש''פ, הערת מספר הערות, שסיקרנו אותי מאוד. הייתי שמח לדעת האם יש מקום שהרב הרחיב בהן, שאוכל לקרוא עוד. אם לא, אודה לרב אם יוכל להרחיב את הנקודות שהעלה בתגובה.
ראשית, את מי או ממתי הרב מסמן תורת ספרד-תורת אשכנז. האם את ריה''ל אפשר להכניס לתורת ספרד? ברור שהחילוק היום של כ900 שנה של התפתחות נפרדת (לכל הפחות גאוגרפית) לא דומה לחילוק של מאה-מאתיים שנה של פיצול שבזמנו של ריה''ל. ומכאן, שנדמה לי, שקשה לדבר על הראשונים כשייכים לצד מהצדדים.
הרב כתב שתורת ספרד עוסקת בכלל בעוד תורת אשכנז עוסקת ביחיד, הרב הביא דוגמא יחידה- אור החיים.
האם הרב יוכל בבקשה להרחיב בנקודה .
את הערה ג'. לא הבנתי כלל. איזו מהפכה עשה הגר''א. מה הכוונה שהרב קוק חבדניק. ומה היא ''התהום הפעורה'' בתחום התיאולגי.
תודה רבה

תשובה:

לכ' מ' היקר הי"ו
שלום וברכה,
שאלותיך כולן במקום ובלי ספק הם דורשות תשובות, אלא שידרש ספר אם לא אנציקלופדיה כדי להשיב עליהן. לכן באתר הזה אסתפק רק בכמה הערות. אני רק מקווה שתובננה כדבעי, כיון שבנושאים רגישים כאלה קל לו לאדם להסיק את המסקנות שהוא מעוניין להסיק מבחינה רגשית, ולא בהכרח מה שאומר, בגלל נגיעה אישית תרבותית זו או אחרת.
תשובה ראשונה: מתי מתחיל 'ההבדל' הזה בין יהדות אשכנז ליהדות ספרד? ובכן, מבלי לדייק יתר על המידה, לדעתי יש לומר מראשית המאה ה-11 למניינם, ברגע שישיבות הגאונים הלכו ונסגרו, ומרכזי יהדות התפתחו בכל מיני מקומות בעולם היהודי.
תשובה שנייה: נקודה רגישה ביותר, ואתן דוגמא רגישה עוד יותר: ראה נא שרוב רובה של היהדות האשכנזית הייתה במאה השנים האחרונות אנטי-ציונית (ולפעמים באופן קיצוני מאד), כאשר לא תמצא, ולו חכם ספרדי אחד אנטי-ציוני. מדוע? ובכן האנטי-ציונות בעולם האשכנזי נבעה מהדאגה שמא הצעירים ברצונם לבנות מחדש את א"י יהפכו לחילוניים לאור העובדה שהרצל לא היה דבק בקלה כבחמורה, וכך יאבדו את הזהות הדתית שלהם. זו דאגה להתנהגות הפרטית (שלא רק אפשר להבין אותה, אלא שראינו אכן תוצאות קשות בשטח לפעמים) של האדם מישראל, כאשר בעולם הספרדי בהיות עיניה נשואות לכלל ישראל, הבינה שטובת כל עמנו קודמת ויש לפניה תהליך משיחי כלל ישראלי המתגשם (אף מבלי שתדע על קיומו של הרב קוק זצוק"ל). ודוגמאות מסוג זה רבות מאד.
הגר"א שינה את כל שיטת לימוד התורה, דחה על הסף את כל 'שיטת הפלפול' ששלטה דורות רבים מאד, אבל שיטתו היא בדיוק השיטה של ראשוני החכמים הספרדיים.
והרב קוק, שהיום יום זכרון שלו, מבחינה תיאולגית יותר קרוב לחב"ד ממה שהוא קרוב לגר"א, על אף כל הכחשותיהם של 'מומחים' אלו או אחרים. ומבחינה תיאולוגית (שלא ניתן לפרטה כאן) העולם הספרדי יותר קרוב אל הגר"א.
בברכה רבה,