א' אב תשס"ו

שאלה: שאלה על העבודה במחשבת ישראל

לכבוד הרב,
האם תוכל להסביר את כוונתך בשאלה מספר 3 בחלק ראשון של העבודה במחשבת ישראל?
בשאלה נשאל: "במה פתרון (או פשר) בעייה משנה תפישת עולמו של האדם בן-דורנו?"
האם אתה מתכוון לפתרון בעיית הנפש אשר נידונה בשאלות הקודמות או שמא אתה מתכוון לפתרון של בעייה כלשהי של אדם בן דורנו, אם זאתי כוונתך אז תוכל להבהיר קצת יותר למה אתה מתכוון כשאתה שואל על פתרון בעייה?

תשובה:

לכ' נ' הי"ו
שלום וברכה,
אני מקווה שברור לך שאין הסתכלות רעיונית שאין לה השפעה על חיי האדם בהתנהגותו ובתפישת עולמו. בעיית ה'אני' היא אחת הבעיות המרכזיות בחיינו האדם בכל דור ודור ובפרט בדורנו. כל המאמר מוקדש לכך, לכן הנך מתבקש לחוות דעתך במה מאמר זה תורם באיזשהי צורה על פתרון בעייה זו עבורנו.
בהצלחה,