כ"ז אב התשפ"א

שאלה: בשר 'חלק' לספרדים

שלום לרב. ראיתי מי שכתב את הדברים להלן, ואבקש לדעת את דעת כת"ר.

"בפועל רוב ככל עם ישראל לדורותיו בעולם כולו לא נהג להחמיר כשיטת מר"ן
ואכל במשך דורות על גבי דורות בשר כשר.

זה כולל כל האשכנזים כמובן ורוב ככל קהילות הספרדים בעולם.
אכן, יש כאלה שרוצים לשחזר את ההיסטוריה ולהנהיג חומרות נגד המנהג ועוד
לספר לכולם שזה עיקר הדין - אבל מה לעשות שהמציאות היא אחרת לגמרי.
כבר נתחברו ספרים שלמים ותשובות בעניין הזה.
אני לא מתכוון כמובן רק לכל ערי מרוקו שאף אחד לא היה אוכל בשר חלק
לא בבא סאלי ולא רבי שלום משאש ולא אף אחד אחד,
אלא כך היה המנהג בפועל להלכה ולמעשה ברוב ככל קהילות הספרדים ,למעט כמה יוצאים מן הכלל."

האם כך? וזה כתוב בספרי ההלכה?

תשובה:

לכ' ח' היקר הי"ו
שלום רב,
נושא הבשר חלק מורכב כיום יותר מבעבר, ואשתדל לפרט. 
אין צל של ספק לאיש בעולם ההלכה שחלק ראוי ונכון יותר מכל בשר שאינו חלק. התפלגות ההכרעות והמנהגים ברוב העולם היהודי (לא אמרתי בכולו, אלא ברובו) נובעת מקשיים בשטח. לדוגמא: אכן במרוקו לא דרשו חלק, אבל רבי שלום עצמו הבהיר לי שהיה הדבר הזה מפאת הקושי להשיג בשר חלק בכבשים לאור תזונתם הפרובלמטית שגרמה סירכות רבות וקשות.
מאידך, לומר שחכמים גדולים לא הקפידו כשהיו יכולים, אין זה נכון. לדוגמא בבא סלי שהיה חברותא של סבי זצ"ל לא אכל מסתם שוחט, אלא משוחטים שהוא בחר בהם אישית, ולכן ידע היטב מה יוגש לו. גם במקנס הידועה היו ת"ח שהקפידו לעצמם אך לא לצבור. מאידך באלג'יריה ותוניסיה ועוד כמה ארצות הקפידו על בשר חלק כי לא היה שם כל קושי להשיגו. ובקהילות אשכנזיות גם שם הקולא של הרמ"א היא מפאת הקושי להשיג חלק וגם מפאת העניות, ולכן לא הקפידו וסמכו על החכמים המקילים.
בארץ המצב מסתבך עוד יותר, כי מה ששוחטים רבים קוראים 'חלק' הוא יותר מחמיר מדעת מר"ן, ומה שקוראים כשר הוא פחות כשר ממה שהיום מוכנים חכמים גדולם כרמ"א להתיר. אז אנו בבעיה גדולה. ועל זה מתווסף עוד יוקר ה'חלק', ולא כל איש יכול להרשות לעצמו לשלם מחירים גבוהים, ובפרט כאשר דמויות האחראיות על הכשרות סוחטות (אולי צריך לומר 'שוחטות') את הצבור במחירים מופקעים באמתלא של כשרות מהודרת.
לכן אין צל של ספק שמי שיכול לעמוד על כך שיאכל חלק, עדיף ללא ספק, ומי שקשה לו, אם הוא בא מקהילה שלא החמירה אז שיסמוך על קולות קהילתו. אבל מי שבא מקהילה המחמירה, עליו להחמיר, ואם אמצעיו הכלכליים אינם מאפשרים לו, שיאכל עוף או בשר קפוא או יצמצם צריכת הבשר בביתו, ותבא עליו ברכת טוב. 
בברכה רבה ושבת שלום,