ב' חשון התשפ"ב

שאלה: בין השמשות דרבינו תם

כבוד הרב שלום,

מאז שהרב הוציא את ספרו בין השמשות דרבנו תם, נכתבו הרבה מאמרים שפחות או יותר מביאים את אותם הוכחות בדבר השקיעה המוקדמת.
מנגד יצאו לאור בשנים האחרונות שני קונטרסים חשובים, "בין השמשות" של הרב מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים וקןנטרס "כי בא השמש" של הרב דוד יוסף
, ראש כולל יחוה דעת. הרב יוסף כתב את הספר בעקבות הקונטרס של הרב מאזוז, כדי לחזק את פסקי הדין של מור אביו זצ"ל.
רציתי לשאול אם הרב עיין בהוכחות שם נגד שיטת השקיעה המוקדמת ואם כן האם נזכה לראות מאמר פרי עטו המשיב לטענות אלו.

תשובה:

לכ' מ' הי"ו
שלום וברכה,
את דברי הרב מאזוז שליט"א לא ראיתי, אך את דברי הרב דוד יוסף ראיתי, והם כולם בנויים על מאמרי, והמקורות לקוחים ממחברתי ללא ציון המקור, ולא היססתי לכתוב לרב ולהעיר לו על כך. 
ההוכחה המרכזית נגד פסקו של מור אביו הגר"ע יוסף זצ"ל היא התשובה של רבינו שרירא גאון שהגר"ע יוסף הכחיש את קיומה וחשפתי אותה במקורה, והרה"ג דוד יוסף לקחה ממחברתי עם ציון הדפים ממש. במאמרו זה הוא רק הוכיח שכל מה שאמרתי הוא הנכון, ושהוא אף הנהוג מעידן ועדנים בירושלים ובשאר מקומות.
ובאשר לדברי רבינו תם, רק מי שרוצה לעקם את האמת שבדבריו ינסה להכחיש מה שכתבתי. ואינני אומר זאת מתוך גאווה ח"ו, אלא אך ורק מתוך נאמנות לרבינו תם והכבוד הראוי לו.
בברכה,