כ"א חשון התשפ"ב

שאלה: מקלחת

בזמן היתר, האם אפשר להתקלח יחד?

תשובה:

לכ' א' הי"ו
שלום רב,
אמצעי התקשורת הדיגיטלית גרמו הרס בתחומים רבים, ובמיוחד לעמנו בכל הנוגע לצניעות, לקדושה ולטהרת המחשבות והמעשים. בין היתר הם הרגילו המונים בגויים לכל תועבה, ואלו מחלחלים כבר זמן רב בתוך עמנו והרסו עד היסוד כל קדושה.

אחרי הקדמה זו, מענה לשאלתך: אם אתה רוצה לשמור את נפשך, ולזכות לילדים יראי ה' ושמו, שמור מרחק מכל ההתנהגויות האלה המורידות מטה מטה את נשמת האדם. הלא אמרו רבותינו שכל המסתכל באותו מקום עובר על והצנע לכת עם אלוקיך (ראה דברים קשים לגבי זה במסכת נדרים כ: ובמסכת כלה רבתי פ"א הל' יג, ובמסכת כלה פ"א הל"ט).
הרחק נפשך מזה ואתה ונוות ביתך תזכו לברכת שמיים מעל.
בברכה רבה,