י' אדר א' התשפ"ב

שאלה: התבטאות של רבנים בתקשורת

תודה רבה לכבוד הרב על המענה.
הנני לשאול, אף שכיום למציאות הטכנולוגית יש השלכות הגוררות אחריהן גיוון דעות של רבנים, ובצדק,
האם כבוד הרב חושב, שלרבנים באופן כללי מותר להתבטא גם בצורה לא עניינית כלפי רב שסך הכל חולק עליהם במספר פרטי הלכות ומעט בענייני השקפה?
תודה רבה לרב!

תשובה:

ע' היקר הי"ו,
אינני יודע אם אנו מכירים זה את זה, לכן קשה לדעת מה עלי להבהיר יותר (דרך אגב: שים לב כבר לקושי הנוראי הזה, והוא, שרב מתבקש להשיב לשאלה תורנית מבלי להכיר את השואל, זו פשוט שערורייה שאין סתירה גדולה ממנה לכל חינוך תורני, וזה פועל יוצא של התקשורת הדיגיטלית שאם לעיתים ברוכה היא, לעיתים היא בלי ספק ארורה ממש!). 
אבל לעניין: כל רב חייב להיות הראשון לעמוד על דבר ה' ולעשות רק מה שצריך, ולא מה שבאופנה! כפי שאמרתי אסור לכל רב שבעולם לפרסם את עמדותיו בכלל ישראל כאילו הוא הרב הראשי לישראל. ואם הוא מפרסם בכל זאת, הוא לא רק עבריין אלא מלא גאווה הרוצה לפרסם את 'גדולתו' ברבים! ומחלה זו של גאווה ורמות רוח התדבקה ברבים בשנים האחרונות יותר מהר מה-COVID. אני אישית מבחין כל יום בזאטוטים רוחניים המעמידים את עצמם מנהיגי הדור, ללא כל בושה בפני כל רב זקן ומנוסה, בטוחים שעם הארצותם הברורה היא ביטוי לחכמה עמוקה ולנסיון אדיר.
ובאשר להתבטאות הספציפית שאתה מציין, הנני עומד על שלי, ולא אכנס ב"נ גם אני למערבולת זו, אבל דבר אחד אוכל להבהיר: אם אכן נכון הדבר שחלק מפירסומי הרב בספריו מפריעים למבקריו, בכלל לא נכון הוא שתרעומתם העיקרית נובעת מאי הסכמתם באי אלו הלכות בלבד. למיטב ידיעתי תרעומתם העיקרית נובעת מנקודות רבות אחרות לחלוטין שלא אוכל לציינן כאן מבלי לקחת חלק בדיון, מה שאיני מעוניין בו.
נוסף לכל זה: הביטוי העמוק ביותר של עם הארצות הוא, ניהול דיונים תורניים בפרהסיא! כי מה שרשאים תלמידי חכמים לומר ביניהם, אין איש פשוט רשאי להתערב בו, ואף לא לשמוע אותו וכל שכן לדון בו, כי הוא אינו ברמה כלל! האם ראית חוקרים דגולים המנהלים דיונים מקצועיים עם מוכרים בשוק או מטטאי רחובות (מבלי לזלזל באף אחד מהם) וכך להפוך אותם לראויים לדון כשווים?! אז מדוע רבנים יתנו לכל זב ומצורע (ונמצאים בשפע בדיגיטלי!) להתערב בדיונים תורניים הדורשים ידע, יראת שמים, עומק מחשבה, נסיון רבני, שימוש תלמידי חכמים ועוד, להתערב בקביעותיהם?! ואם יש רבנים המסכימים להתערבות כזו, אז אצהיר ללא כל רתיעה: רבנים כאלה הם עמי הארצות גמורים שאסור לזמן אתם בברכה"מ עפ"י ההלכה (ראה מסכת ברכות, ולא אומר את המקור המדוייק כדי שכל הרוצה לחלוק יתאמץ לחפש אותו!). 
ואני שוב מזמין את כל הרבנים לאזור את מתניהם בענווה, ולהפיץ תורה רק במקום שהם ממונים עליו, או רק אם מאן דהו ישאל אותם, ושיענו לשאלה אליו בלבד, או לכל הפחות באתר שלהם ולא באתר כלל ישראלי! ואל תקשה עלי באשר אני מסכים לפרסם דברים בדיגיטלי, כי אינני כותב הלכות בצבור, ובאשר להתייחסויות שלי, אני מפרסמן רק כאשר מדובר בבעיות כלל לאומיות, ועל מנת למנוע נזק צבורי לכלל האומה עד כמה שאני יכול. דרך אגב מסיבה זו רבים בטוחים שזה משקף את כל אישיותי! עוד הוכחה לבורות ועם הארצות של רוב הדתיים (וכל שכן הרחוקים יותר).
ושוב: אנו זקוקים לתפילה כדי להציל את עמנו ממה שבישרו כבר רבותינו בסוף מס' כתובות שלעתיד לבא חכמים יהפכו ל'בזוזי דבזוזי'! ה' ירחם על כולנו!
בברכה רבה,