כ' ניסן התשפ"ג

שאלה: אטריות בפסח

שלום כבוד הרב,
רציתי לדעת מה דעת הרב לגבי כשרות של אטריות בפסח ?

תשובה:

שלום עליך ד' היקר הי"ו
לצערנו הרב דעה כזו ר"ל הגיעה יותר מפעם אחת לאוזננו. לכן אין ברירה אלא להודיע קבל עם ועדה שכל מי שאומר שאטריות אינן חמץ, לא רק מפגין עם הארצות נוראית, אלא שעוד מכשיל את הרבים באחד החטאים החמורים ביותר בפסח.
ואם עוד הוא מסתמך על פרשנות פסוקים כדרך הקראים, הדבר נעשה עוד יותר חמור וקשה, ואינני יודע איך ימלט מאחריות זו כלפי שמיים. 
יה"ר שדעות כאלה לא תשמענה עוד בגבולינו.
בברכת מועדים לשמחה.