י"ג טבת התשפ"ד

שאלה: ספרים אחרים של הרב בן אמוזג

שלום כבוד הרב,
הר״א בן-אמוזג מזכיר ג׳ מחיבוריו (אולי אף יותר) באם למקרא? האם חיבורים אלה קיימים/נמצאו?

אם למקרא בראשית מא:א על היאור. פירש״י שכל שאר נהרות אינם נקראים יאור חוץ מנילוס — ועיין רמ״בן, ועיין ג״כ בהערותי על אנקלוס בקונטרוס גר צדק…
אם למקרא על בראשית ד:טו [השמטה: הוא ישופך ראש. בספר פנים לתורה כתבתי שפעמים שרש שוף ענינו ראיה והבטה כבלשון ערבי, וראיתי שהשבעים העתיקו הוא ישופך ראש מענין זה.431 Genese surla Explication. v -. Observabit]
אם למקרא בראשית מז:כ כי מכרו מצרים וגו׳. ראיתי ונתון אל לבי פעמים אין מספר, כי האמונות וההלכות הנמסרות מפה לאזן בתושבע״פ השאירו אחריהם בכתב מפורש רמז ורושם הנכר בנתוח והוראת המלות הבאות בכתבי הקדש ודנתי גזרה שוה משאר לשונות אשר עליהם כל רואיהם יאמרו כי זה הדרך ילכו לאסוף בחדרי משכיות השמות והפעלים שרשי האמונות והדעות והמנהגים אשר היו לכבוד או לשמצה אצל האומה המדברת אותו לשון, והרי זה פתח פתוח, לדעתי לא כבשוהו עדיין הולכי נתיבות החקירה לתור להם מנוחה במציאות תורה שבעל פה, ובזכרונותי אלה העליתי על ספר קצת מהם, וזאת אשר לפני אחת מהנה לא נעדרה…

תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה,
הם עומדים להופיע בע"ה.
בברכה,