ב' ניסן התשפ"ד

שאלה: דחוף- תענית בניסן

שלום למו"ר כבוד הרב!

אדם שקיבל על עצמו להתענות בתקופת המלחמה למען החיילים, מה יעשה לגבי חודש ניסן?

אני מבין שמפשט השו"ע או"ח תכט/ב - מותר תענית יחיד (והרמ"א כתב שנגו לאסור), אמנם יש אחרונים שצידדו שרק במקרה מיוחד מותר להתענות.

מה הרב פוסק במקרה כזה שהמלחמה עדיין נמשכת, יצום תענית יחיד או לא?

מדובר בספרדי.

(לשם הלימוד אודה לרב אם יוכל לכתוב מה הדין ליוצאי אשכנז)

יהי רצון שנזכה לחזות בבניין קודשנו ותפארתנו,ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה' המלוכה!

ביקרא דאוריתא ובכבוד רב

תשובה:

לכ' א' היקר הי"ו
איסור תענית בחודש ניסן מוזכר במסכת סופרים, ודוקא שם איתא 'אין מתענין עד שיעבור ניסן, אלא הבכורות שמתענין בערב הפסח, והצנועים בשביל המצות כדי שיכנסו לפסח בתאוה, והתלמידים מתענין בו בשני ובחמישי ושני, מפני חילול השם ומפני כבוד תורה שנשרפה'. א"כ מותר לתלמידי חכמים להתענות בשני וחמישי (שאינם ימים טובים ולא חוה"מ) אבל אך ורק בצינעא בלבד.
וברכת ה' עליך, אך אל תחמיר יותר מדיי. וכל ההיתר הזה רק אם אין זה ממעט אותך בתורה כי אם ממעט בתורה עשה התרת נדרים.
בברכת חג שמח,